Operator autostrady Kraków-Katowice pochwalił się wynikami

Stalexport Autostrady osiągnął w ubiegłym roku 90,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. Rok wcześniej było to 87,26 mln zł – wynika z opublikowanego w poniedziałek sprawozdania finansowego spółki.

„Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku osiągnęły poziom 360 162 tys. zł i były o 24% wyższe niż w roku 2020, natomiast zysk netto grupy wyniósł 95 415 tys. zł i był o 4% wyższy w porównaniu do roku 2020. Na znacząco niższą dynamikę wzrostu zysku netto wpływ miały przede wszystkim koszty własne sprzedaży, które w stosunku do roku 2020 wzrosły o 30,3%, głównie z powodu wzrostu kosztów amortyzacji z 58 779 tys. zł do 80 232 tys. zł. O 12,4% wzrosły także koszty ogólnego zarządu – do kwoty 113 522 tys. zł – przede wszystkim z powodu wyższej kwoty 'Płatności na rzecz Skarbu Państwa’, które w 2021 roku wyniosły 63 249 tys. zł (44 610 tys. zł w roku 2020)” – napisał prezes Emil Wąsacz w liście do akcjonariuszy.

Spółka poinformowała również o danych operacyjnych. Wprawdzie ruch na zarządzanym przezeń odcinku autostrady A4 ruch był w ubiegłym roku znacznie większy niż rok wcześniej – średnioroczne natężenie ruchu w wysokości 42 857 pojazdów było o 17,5 proc. wyższe niż w 2020 roku. Pamiętajmy jednak, że to porównanie z pierwszym rokiem pandemii, w którym przez znaczną część obowiązywały rygorystyczne obostrzenia. W porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem ruch na A4 był w ubiegłym roku wciąż o 6 proc. niższy.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(JS)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie