Ostrzeżenie przed powodzią! W Sylwestra?

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie dotyczące wzrostu poziomu wód w rzekach. Z powodu spływających wód opadowych i roztopowych stany ostrzegawcze mogą przekroczyć Skawa, Skawinka, Raba, Uszwica, Dunajec, Poprad oraz Czarna Orawa. W miejscu powstania zatorów lodowych przybór wody może mieć charakter gwałtowny.

Ostrzeżenie Biura Prognoz Hydrologicznych mówi o pierwszym stopniu zagrożenia. O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach można na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl.

Dziś i jutro termometry w Krakowie pokażą około 10 stopni. Dodatnie temperatury maja być także na terenach, gdzie zalega śnieg. Jego topnienie w połączeniu z opadami deszczu mogą przynieść zagrożenie powodziowe.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie