Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – jest projekt uchwały i wykaz ograniczeń

Utworzenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem to już tylko kwestia czasu. Prezydent przekazał radnym projekt uchwały w tej sprawie. Kazimierz ze Stradomiem będzie kolejnym – po Starym Mieście i Nowej Hucie – parkiem kulturowym w Krakowie. Uchwała o jego utworzeniu ma obowiązywać od 1 września 2022 roku. Przedstawiamy tylko niektóre regulacje dotyczące parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Ograniczenia budowlane

Zdjęcie 10 z 10

Zakaz instalowania anten, masztów oraz innych urządzeń technicznych na dachach i ścianach budynków od strony elewacji frontowej w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych i wjazdowych, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. W przypadku konieczności wymiany powyższych elementów ustanawia się zakaz stosowania tworzyw sztucznych oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy przy zastosowaniu tradycyjnego materiału. (fot. Wikipedia)

Rada Miasta zobowiązała prezydenta do przygotowania regulacji dla nowego parku kulturowego blisko trzy lata temu. uchwała kierunkowa w tej sprawie została podjęta w kwietniu 2019 roku. Kolejna uchwała – z czerwca 2019 roku – mówiła o podjęciu prac na utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. Nna wstępnym etapie prac powstał projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.” Autorami opracowania są naukowcy związani m.in. z Politechniką Krakowską, działający pod kierownictwem dr n. hum., mgr inż. arch. Jerzego Wowczaka. Projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem stał się następnie przyczynkiem do sporządzenia projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem, który w dniach 25 października – 19 listopada 2021 roku był przedmiotem konsultacji społecznych. Przedstawiony radnym projekt jest efektem tych wszystkich prac.

Poniżej projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem…

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie