Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – jest projekt uchwały i wykaz ograniczeń

Utworzenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem to już tylko kwestia czasu. Prezydent przekazał radnym projekt uchwały w tej sprawie. Kazimierz ze Stradomiem będzie kolejnym – po Starym Mieście i Nowej Hucie – parkiem kulturowym w Krakowie. Uchwała o jego utworzeniu ma obowiązywać od 1 września 2022 roku. Przedstawiamy tylko niektóre regulacje dotyczące parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Ogródki kawiarniane

Zdjęcie 2 z 10

Ogródki kawiarniane mogą funkcjonować od niedzieli do czwartku w godzinach 6.00 – 22.00, od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy w godzinach 6.00 – 24.00. Zakaz pozostawiania ogródka gastronomicznego poza godzinami jego funkcjonowania w stanie umożliwiającym korzystanie z niego przez osoby postronne oraz klientów, dla których realizowane są usługi wewnątrz lokalu przedsiębiorcy. W ogródkach mogą stać tylko parasole w kolorach: białym, beżowym i szarym. Czasze parasoli winny być jednolite kolorystycznie oraz pozbawione elementów graficznych i wzorów. Na lambrekinach dopuszcza się umieszczanie naprzemiennie (w formie napisu lub elementu plastycznego): jednolitego szyldu (logo organizatora ogródka gastronomicznego lub informacja o prowadzonej działalności) oraz logo sponsora. (Fot. Wikimedia)

Rada Miasta zobowiązała prezydenta do przygotowania regulacji dla nowego parku kulturowego blisko trzy lata temu. uchwała kierunkowa w tej sprawie została podjęta w kwietniu 2019 roku. Kolejna uchwała – z czerwca 2019 roku – mówiła o podjęciu prac na utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. Nna wstępnym etapie prac powstał projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.” Autorami opracowania są naukowcy związani m.in. z Politechniką Krakowską, działający pod kierownictwem dr n. hum., mgr inż. arch. Jerzego Wowczaka. Projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem stał się następnie przyczynkiem do sporządzenia projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem, który w dniach 25 października – 19 listopada 2021 roku był przedmiotem konsultacji społecznych. Przedstawiony radnym projekt jest efektem tych wszystkich prac.

Poniżej projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem…

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie