Kobieta będzie pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej

Musisz przeczytać

W przyszłym tygodniu prezydent Jacek Majchrowski powoła swojego pełnomocnika ds. polityki równościowej. Już wiadomo, że będzie to kobieta.

Konkurs na to stanowisko nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Urząd Miasta poinformował, że zgłosiło się czterech kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne. Po testach trzy osoby zostały dopuszczone do następnego etapu – rozmów kwalifikacyjnych. Te już się odbyły. Magistrat nie zdradza nazwisk, ale podaje, że „w przyszłym tygodniu prezydent Jacek Majchrowski wybierze jedną z trzech kandydatek”. Czyli w grze pozostały trzy kobiety.

„Stanowisko Pełnomocnika ma na celu merytoryczne i zadaniowe wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i realizacji spójnej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Krakowie dającej rękojmię, że walka z nierównościami i dyskryminacją oraz promowanie idei praw człowieka stanowią jeden z priorytetowych obszarów działań Krakowa” – czytamy w zarządzeniu prezydenta miasta, na podstawie którego stworzono nowe stanowisko w magistracie.

Zadaniem nowego pełnomocnika będzie podejmowanie działań na rzecz promowania równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w takich dziedzinach jak religia, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy orientacja seksualna. Nowy urzędnik może też inicjować i kreować wydarzenia, przedsięwzięcia o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, związane z problematyką równości i podstawowych praw człowieka. Do jego obowiązków będzie też należeć opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasad równego traktowania i podstawowych praw człowieka. Ma również monitorować sytuację w zakresie przestrzegania podstawowych konstytucyjnych praw człowieka w Krakowie.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca