Perypetie z zakopianką między Krakowem a Myślenicami. Nowy przetarg

Sześć ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) ws. drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. To drugi przetarg na opracowanie studium. Nowe postępowanie jest konieczne, gdyż firma, której ofertę w ramach pierwszego przetargu uznano za najlepszą, zrezygnowała z podpisania umowy.

GDDKiA ogłosiła pierwsze postępowanie dotyczące przebiegu S7 między Krakowem a Myślenicami w maju. Najtańszą ofertę złożoną przez firmę Ivia z Katowic odrzucono, a wybrano firmę Transprojekt Gdański. Pod koniec października wybrany wówczas wykonawca – Transporojekt Gdańsk –  zrezygnował z podpisania umowy. Jak przyznała spółka, powodem takiej decyzji było „błędne wyliczenie kosztów w ofercie” (Transporojekt Gdańsk proponował ok. 26,6 mln zł).

Przetarg został unieważniony. Drugi przetarg ogłoszono 22 listopada. Termin składania ofert ustalono na 28 grudnia, później był on kilkakrotnie zmieniany. Najpierw  na 29 grudnia, następnie na 4 stycznia. Ostatecznie oferty poznaliśmy dzisiaj.

W drugim postępowaniu oferty na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego  przedstawiło sześć firm. Ceny wahają się od ponad 23,3 mln zł do ponad 36,8 mln zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie blisko 26,6 mln zł – w tym limicie mieści się tylko jedna oferta. Najtańsza oferta – na kwotę 23,3 mln zł –  złożyla firm Ivia.  Kolejne propozycje są droższe: Multiconsult Polska – 27,948 mln zł, konsorcjum SWECO i Klotoida – 29,734 mln zł, Databout – 31,945 mln zł, konsorcjum MPRB, Mosty Kraków i DTŚ – 32,472 mln zł i Voessing Polska – 36,807 mln zł.

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Zamawiający dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne.

GDDKiA zakłada, że proces ten potrwa ok. sześć lat od podpisania umowy i zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie – zapowiedziała GDDKiA – będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. 

Na początku 2022 r. GDDKiA przedstawiła sześć proponowanych korytarzy pod budowę drogi S7 Kraków–Myślenice (każdy o szerokości od 3 do 5 km). Warianty zostały jednak oprotestowane przez mieszkańców i samorządowców. W konsekwencji GDDKiA zaproponowała, by stworzony został korytarz społeczny, jednak do dziś nie wypracowano kompromisowego rozwiązania.

Droga ekspresowa S7 Kraków – Myślenice. Miasto wskazuje dwa jej początki. A dalej…

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie