„Piąte” liceum z Krakowa najlepsze w Polsce. RANKING

Portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl opublikował ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazło się krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

 

Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

W  rankingu maksymalnie można było uzyskać sto punktów. V Liceum uzyskało 84,44, co dało jej pierwsze miejsce. Za nią uplasowały się dwa ogólniaki z Warszawy: XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego (83,911 pkt.) oraz XIV Liceum im. Stanisława Staszica (83,844 pkt.). W pierwszej dwudziestce w ogólnokrajowym zestawieniu oprócz „Piątki” znalazło się jeszcze jedno krakowskie liceum  – to I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego (80,145 pkt.), które uplasowało się na 12. miejscu w Polsce. W pierwszej setce ogólnopolskiego zestawienia jest natomiast w sumie sześć liceów ze stolicy Małopolski.

Pierwsza piątka najlepszych liceów w Polsce przedstawia się następująco:

  • V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – 84,44 punktów
  • XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie – 83,911 punktów\
  • XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie – 83,844 punktów
  • VIII Liceum im. Władysława IV w Warszawie – 82,992 punktów
  • XIII Liceum w Szczecinie – 82,892 punktów.

Ranking podzielono na dwie kategorie szkół: Licea oraz Technika. Jak informuje portal Waszaedukacja.pl , ranking opiera się na danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ranking uwzględnia szkoły publiczne i niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Ponadto w każdej placówce, która miała znaleźć się w zestawieniu, egzamin maturalny w 2022 roku musiało zdawać minimum pięć osób dla poziomu podstawowego oraz minimum dwie osoby dla poziomu rozszerzonego.

Przy tworzeniu rankingu liceów uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście. Na liście znalazły się wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów – w przypadku liceów to wyniki z egzaminu na zakończenie wcześniejszego etapu edukacji, czyli egzaminu ósmoklasisty, i z matury. Wskaźniki EWD pokazują, w której szkole młodzież najwięcej się nauczyła, czy dana placówka rozwija wiedzę i umiejętności ucznia, gdzie uczniowie robią największe postępy w nauce.

Najnowsze

Co w Krakowie