Pić czy nie pić w nocy? Alkorewolucja zbliża się do centrum miasta

Czy w nocy kupimy alkohol w centrum Krakowa? jak zakaz sprzedaży wpłynie na przedsiębiorców? Ile osób wzięło do tej pory udział w konsultacjach społecznych na temat prohibicji? te pytania będzie można zadać już dzisiaj ( 17 listopada) wiceprezydentowi Krakowa Bogusławowi Kośmiderowi podczas internetowej debaty 

Oprócz wiceprezydenta w debacie udział wezmą  krakowscy przedsiębiorcy i mieszkańcy 

– To bardzo ważne aby w debacie udział wzięły wszystkie zainteresowane strony – przedstawiciele miasta, mieszkańców  i przedsiębiorców. Jako mieszkańcy chcielibyśmy uzyskać informacje od Urzędu Miasta na jakim etapie są trwające konsultacje w prawie nocnej prohibicji  i kiedy poznamy ich pierwsze podsumowanie. Chcemy również  zapytać przedsiębiorców jak oni zapatrują się na nocna prohibicje – mówi Tomasz Daros, przewodniczący Dzielnicy Stare Miasto oraz organizator debaty. 

Obecnie trwają konsultacje społeczne nad  wprowadzeniem w Krakowie zakazu sprzedaży alkoholu między północą a 5.30 lub między 22.00 a 6.00. Władze miasta proponują  trzy rozwiązania, w tym całkowity zakaz sprzedaży napojów procentowych nocą.  Krakowski magistrat stworzył ankietę dla mieszkańców, w której pada pytanie o stosunek do pomysłu wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach, o godziny takiego ograniczenia oraz obszaru, gdzie miałby on obowiązywać. Mieszkańcy mogą odpowiadać na te pytanie do 15 grudnia. Wyniki ankiet i badań zostaną zaprezentowane mieszkańcom i radzie miasta w styczniu 2023 r. 

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy czy sołectwa – to zmiany, które na początku 2018 r. wprowadziła nowelizacja ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. Na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. Wrocław, w którym obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między 22:00 a 6:00, lecz jedynie w obrębie Starego Miasta.

Nie jest to pierwsze podejście do ograniczeń w sprzedaży alkoholu w Krakowie. Rada Miasta Krakowa już w 2016 r. podejmowała działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowano o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol. W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ 15 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej obowiązywała roczna umowa społeczna, zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – „Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”. W ramach umowy przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00–5.30. Ponadto zgodzili się spełnić inne wymogi (np. monitoring zewnętrzny i wewnętrzny). Według danych Policji z początku 2020 r., liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła o 7%. Z uwagi na epidemię oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców, 6 kwietnia 2020 r. obowiązywanie porozumienia na czas epidemii zostało zawieszone. Obecnie nie jest planowane zawarcie nowej umowy społecznej, ale za to jest propozycja wprowadzenia nocnej prohibicji na mocy uchwały Rady Miasta.

Debata: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach monopolowych. Od 17 października do 15 grudnia trwa w Krakowie…

Posted by Tomasz Daros – Radny Miasta Krakowa on Sunday, November 13, 2022

(JS)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie