Piękny dar dla osób starszych i niepełnosprawnych. „Pomaganie to nasz cel”

Teraz szybciej i łatwiej będzie można pomóc jeszcze większe liczbie pacjentów. Skoda o wartości 40 tys. zł ufundowana przez krakowskie kluby Rotary trafiła do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej.

Dzięki tej darowiźnie znacznie ułatwiony będzie dojazd personelu medycznego do pacjentów, którzy pozostają pod opieką placówki, ale korzystają z jej pomocy w ramach hospicjum domowego.

– Nowy pojazd pozwoli nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia, dla których obecnie nie ma miejsca w ośrodku – mówi nam Izabela Chmiel z Miejskiego Centrum.

Pieniądze na zakup samochodu zebrane zostały m.in. podczas koncertu charytatywnego krakowskich klubów rotariańskich zorganizowanego w sali Filharmonii Krakowskiej.

– Należy podkreślić rolę dyrektora Janusza Czekaja. Dba o to miejsce jak o swój dom. Jego zaangażowanie było nieocenione, a my nie mieliśmy wątpliwości, że właśnie na ten cel powinniśmy przeznaczyć pieniądze – podkreśla rotarianka Janina Modelska – Zielonka, jedna z inicjatorek akcji.

Rotary jest światową organizacją humanitarną zrzeszającą ponad 1,2 mln członków w ponad 200 krajach świata. Rotarianie spotykają się, by nieść pomoc osobom potrzebującym w lokalnych społecznościach. W Krakowie działa sześć takich klubów – każdy z nich ma pod swoją opieką wybrane miejsca, takie jak domy dziecka, noclegownie, ośrodki pomocy czy szpitale. Stała współpraca pomiędzy klubami i reagowanie na potrzeby społeczności sprawia, że do skutku dochodzą także wspólne, międzyklubowe inicjatywy.

– Pomagać ludziom to nasz cel. To wielka radość, że dzięki naszym działaniom możemy ułatwić dostęp pań pielęgniarek do pacjentów – mówi Wiesław Adamczyk, prezydent Klubu Rotary Kraków – Zamek Niepołomice. – Miejskie Centrum jest obecnie największą tego typu placówką w Polsce, mającą pod swoją opieką ponad 500 pacjentów. Bardzo cieszy, że zakup samochodu pozwoli jeszcze zwiększyć liczbę o chorych pozostających w domach – dodaje.

Klub Rotary Kraków Zamek – Niepołomice przekazał także na rzecz Ośrodka 140 sztuk poduszek w powłoczce zmywalnej zapewniającej bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych dzięki środkom pozyskiwanym z dotacji od Gminy Miejskiej Kraków czy z funduszy norweskich rozwija swoją działalność i tworzy przestrzenie przyjazne pacjentom. Na szczególną uwagę zasługuje nowo wybudowany pawilon składający się z części stacjonarnej i oddziału opieki dziennej, który zostanie oddany do użytku początkiem lipca oraz ogrody sensoryczne pobudzające zmysły podopiecznych.

Martyna Nowakowska

 

 

 

Zobacz także