Pierwsze Liceum w Polsce w którym nie ma ocen!

Każdy rodzic szuka dla swojego dziecka tego, co najlepsze. Jest jego pierwszym nauczycielem, więc od poczęcia aż do dorosłości chce przekazywać pociechom istotne w życiu wartości, a także zapewnić edukację, która nie tylko kształtuje wiedzę, ale i mądrość życiową. Takim nauczaniem od lat zajmują się Katolickie Szkoły Montessori w Krakowie, które już teraz zapraszają na swoje tegoroczne dni otwarte.

Pomysł zrodził się na przełomie XIX i XX wieku w głowie włoskiej lekarki, Marii Montessori, która postanowiła zmienić oblicze nauczania i stworzyła swój własny system edukacji. Pewnego dnia małe dziecko powiedziało jej: „Pomóż mi zrobić to samemu”. To zdanie stało się mottem przewodnim jej pedagogiki. Wszystko zaczęło się od dzieci w wieku przedszkolnym, jednak na tym nie poprzestano. Dzisiaj w Krakowie działa cały zespół szkół, opierających swój program pedagogiczny na metodzie Marii Montessori.

– Najczęściej metoda Montessori kojarzy się z przedszkolem, ponieważ jej autorka skupiała się głównie na małych dzieciach. W Polsce mamy ograniczony dostęp do literatury, ale Montessori opracowała podstawy edukacyjne także dla starszych dzieci – opowiada Agnieszka Guzik, wiceprezes Fundacji Ziarnko Maku i dyrektor szkoły podstawowej. W ten sposób powstały nie tylko przedszkola i szkoły podstawowe, ale także gimnazja, a w 2017 roku pierwsze liceum Montessori w naszym kraju.

Ziarnko do ziarnka

Katolickie Szkoły Montessori prowadzone są przez Fundację Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku. Inspiracją do jej założenia była humanistyczna myśl włoskiej lekarki, zakładająca pełne szacunku podejście do drugiego człowieka oraz postrzeganie edukacji jako fascynującej przygody.

Narzędziem, które stosowane jest w szkołach Montessori, jest tzw. praca własna i indywidualne podejście. Każdy uczeń otrzymuje swojego opiekuna, który przygotowuje materiały dydaktyczne oraz służy pomocą, jednak wybór tego, czego dziecko będzie się uczyć, zależy od niego i jego pasji. To uczy je samodzielności, odpowiedniego planowania pracy oraz tego, że edukacja nie musi być monotonna, ale ciekawa i zgodna z kręgiem zainteresowań młodego człowieka. Dodatkowo uczeń ma możliwość kontaktu z nauczycielami przedmiotowymi oraz uczestniczy w spotkaniach z inspirującymi osobami.

Szkoły Montessori to pierwsze w Polsce placówki oświatowe, w których nie obowiązuje skala ocen. Istotnym elementem systemu nauczania jest tutaj również pedagogika włączająca – dzieci niepełnosprawne uczą się z pełnosprawnymi, wzajemnie wymieniając się tym, co każde z nich ma najlepszego. Wszystko zaczęło się od ziarnka, które Maria Montessori zasiała w edukacji przedszkolnej. Teraz metoda ta dostępna jest także dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.

– Uczniowie w liceach Montessori na świecie, poza klasycznym zdobywaniem wiedzy, uczą się też mechanizmów społecznych – np. jak zdobywa się pieniądze. Zakładają małe firmy, wspólnie pracują, biorą odpowiedzialność np. za zwierzęta, które hodują. W ten sposób uczą się różnych interakcji społecznych. Znaczną część wiedzy, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, przyswajają przez doświadczenie – przekonuje Agnieszka Górecka, prezes fundacji i dyrektor gimnazjum.

Majówka z Montessori

Już 16 maja Katolickie Szkoły Montessori zapraszają na swój Dzień Otwarty, który rozpocznie się o godzinie 17:00, przy ulicy Pawlickiego 1 w Krakowie. Jest to dzień wyjątkowy, w którym każdy, kogo metodyka Marii Montessori ciekawi, może poznać system jej działania od wewnątrz, zasięgnąć informacji oraz zapisać swoją pociechę do jednej ze szkół. Katolickie Szkoły Montessori to nie tylko innowacyjna forma na edukowanie dzieci i młodzieży, ale także wsparcie duchowe i terapeutyczne. We wrześniu bowiem Fundacja Ziarnko Maku rusza z kampanią crowdfundingową, której celem będzie zebranie środków na budowę Centrum Edukacji, Diagnozy i Rehabilitacji. Jego działalność ma dotyczyć kompleksowej pracy z dziećmi dotkniętymi chorobą bądź niepełnosprawnością, ich rodzicami i nauczycielami.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy po więcej informacji na www.podstawowka.ziarnko-maku.pl oraz www.liceum.ziarnko-maku.pl. Zachęcamy nie tylko do zapoznania się z ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim do tego, by przyjść i być tam 16 maja. Tam, gdzie dzieją się prawdziwe cuda.

Tekst i foto: materiały prasowe

Najnowsze

Co w Krakowie