Pierwsze w Krakowie podyplomowe studia deweloperskie

W Krakowie zostaną uruchomione podyplomowe studia deweloperskie. Studia obejmują dwa semestry, łącznie 180 godzin zajęć i wykładów.

Studia deweloperskie – zarządzanie inwestycjami deweloperskimi – organizują wspólnie krakowski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To drugie w Polsce, po warszawskiej SGH (również przy współpracy PZFD), studia o takiej tematyce.

– Najlepsi deweloperzy potrzebują najlepszych ludzi. Branża deweloperska jest jednym z uczestników kształtowania miejskiej przestrzeni. Bierzemy odpowiedzialność za ten fragment naszej działalności. Do tego potrzebna jest właściwa edukacja i budowanie świadomości. Przeszłości nie da się cofnąć, ale można zmienić przyszłość i razem możemy zmieniać przyszłość polskich miast. Nowe pokolenie deweloperów myśli inaczej, ma inne podejście i czuje się w pełni odpowiedzialne za kształtowanie miejskiej przestrzeni – mówi Małgorzata Nowodworska, prezes PZFD Kraków.

Dzięki studiom słuchacze będą mogli zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji deweloperskich, a także informacje na temat oceny opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Program studiów powstał dzięki współpracy praktyków i teoretyków, dzięki czemu słuchacze będą mogli zdobyć bezcenną wiedzę z zakresu inwestycji deweloperskich, którą m.in. gwarantują wykładowcy z ramienia PZFD Kraków. Wśród nich są deweloperzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, z licznymi sukcesami na koncie, a także przedstawiciele branż współpracujących na co dzień z deweloperami.
Słuchacze dowiedzą się także, jak wygląda współpraca z przedstawicielami sektora publicznego, planowanie przestrzenne i kształtowanie wspólnej przestrzeni.

Studia obejmują dwa semestry, łącznie 180 godzin zajęć i wykładów. Całość zakończona jest egzaminem oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych i wydaniem dyplomu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie