Pijesz? A może jesteś abstynentem? Pisz do urzędników w sprawie… alkoholu

pixabay

Uwaga, uwaga! Jeszcze tylko do czwartku można wpływać na to, jak będzie wyglądała sprzedaż alkoholu w Krakowie! Zdziwieni? Do 15 marca urzędniczy czekają na Wasze opinie, uwagi i wnioski.

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie 9 marca.

W związku z tym Rada Miasta Krakowa musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Krakowa będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.

To nowe uprawnienie jest realizacją wieloletnich postulatów Krakowa i innych dużych miast, związanych z interwencjami mieszkańców, dotyczącymi zakłócania porządku i ciszy nocnej przez klientów całodobowych sklepów monopolowych.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków lub wysłać pocztą na powyższy adres oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sa.umk@um.krakow.pl, w terminie do 15 marca.

 
(ip)
Zdjęcie tytułowe: Pixabay

Zobacz także