Podatki lokalne pójdą w górę. Ile zapłacimy za mieszkanie, grunty i samochody?

Aż o 11,8 proc. wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Od stycznia krakowian i mieszkańców wszystkich innych miejscowości czekają więc spore podwyżki podatku od nieruchomości, w tym za mieszkania, podatku od pojazdów i od posiadania psa. Stawki na obecny rok wzrosły w Kralowie średnio o 3-4 proc. Teraz podwyżka będzie znacznie bardziej dotkliwa.

Pod koniec każdego roku radni decydują o wysokości podatków lokalnych na następny rok. Maksymalne stawki ustala minister finansów, rady gmin nie mogą ustalić na swoim terenie podatków wyższych niż te podane przez ministra finansów. Często gminy sięgają po maksymalne stawki, bo podatki lokalne to jedno z najważniejszych dochodów budżetowych samorządowych. Przy szalejącej inflacji radni staną przed dylematem, czy bronić mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami czy zapewnić gminom dodatkowe dochody.

A możliwości podwyżki będą spore. Minister finansów właśnie opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 roku. W porównaniu do obecnych stawek górne limity rosną aż o 11,8 proc. Np. podatek od nieruchomości za metr mieszkania może sięgnąć w przyszłym roku 1 zł za m kw., w tym roku maksymalna stawka to 89 gr. Maksymalny podatek dla firm to 28,78 gr za m kw. za budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą (o 3,04 zł więcej niż obecnie) i 1,16 zł za m kw. za grunty (o 13 gr więcej). Maksymalna opłata za posiadanie psa wzrośnie ze 135 do 150,93 zł.

Wybrane maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych (w nawiasie – obecny górny limit)
-grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł (1,03 zł);
-grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł (054 zł);
-budynki mieszkalne – 1 zł (0,89 zł),
-budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł (25,74 zł);
-budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł (5,25 zł);
-budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł (8,68 zł);
-samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł (912,48 zł);
-samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł (1522,21 zł)
-samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton – 2042,19 zł (1826,64 zł);
-samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton3897,01 zł (3485,69 zł);
-ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł (2131,05 zł);
-ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3012,13 zł (2694,21 zł);
-ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton – 3897,01 zł (3485,69 zł);
-przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł (1826,64 zł);
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie – 2382,52 zł (2131,05 zł);
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton – 3012,13 zł (2694,21 zł);
-autobus o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc – 2411,44 zł (2156,92 zł);
-autobus o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc – 3048,71 zł (2726,93 zł);
-opłata targowa – 953,38 zł (852,75 zł);
-opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,8 zł (2,50 zł);
-opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,94 zł (3,52 zł);
-opłata uzdrowiskowa – 5,4 zł (4,83 zł);
-posiadanie psów – 150,93 zł (135,00 zł);
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015) – 3,14 zł dziennie i 0,28 zł gr/m2 dziennie (2,80 zł dziennie i 0,25 gr/m2 dziennie).

(GEG)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie