Podwyżki opłat za żłobki i przedszkola – od kiedy i o ile?

Decyzja o podniesieniu opłat w żłobkach już zapadła. Teraz radni podniosą także wysokość opłaty w przedszkolach. Podwyżki w żłobkach wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, w przedszkolach – 1 listopada 2022.

Żłobki
Na ostatniej sesji (28 września 2022 roku) radni przyjęli uchwałę zmieniającą wysokość opłaty za pobyt i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, to oznacza, że do końca tego roku obowiązują obecne opłaty, a podwyżka czeka rodziców od początku przyszłego roku. Jest jeden wyjątek – od 1 listopada 2022 wzrośnie stawka za wyżywienie.

Jakie podwyżki czekają rodziców dzieci oddawanych do żłóbków? Standardowa opłata za pobyt dziecka wzrośnie ze 199 do 299 złotych. To stawka za 10 godzin dziennie. Jeśli dziecko będzie w żłobku dłużej, za każdą dodatkową godzinę rodzic zapłaci 40 złotych (obecnie płaci 20). Maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku radni ustalili na 10 złotych dziennie (teraz maksymalna opłata to 150 zł za cały miesiąc). Podwyżka opłat za wyżywienie wejdzie w życie 1 listopada 2022.

Nadal obowiązywać będą zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach
1)w przypadku, gdy rodzina posiada Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – rodzina ta zostanie całkowicie zwolniona z opłaty za pobyt dziecka w żłobku;
2)rodzinom o niskich dochodach opłata za pobyt w żłobku zostanie obniżona do aktualnie obowiązującej wysokości tj. do 99 zł;
3 rodzinom wielodzietnym opłata za pobyt w żłobku zostanie obniżona do wysokości 149 zł.

Przedszkola
Podwyżka opłat w przedszkolach będzie symboliczna. Obecnie za każdą godzinę ponad 5-godzinny pobyt dziecka w placówkach rodzic płaci złotówkę. Projekt uchwały zakłada podniesienie tej stawki do 1,14 złotych.
Podwyżkę radni uchwalą na najbliższej sesji. Opłata wzrośnie od 1 listopada 2022.

(GS)

Potrzebujesz dobrego mechanika samochodowego? Sprawdź Q Service Castrol!

Najnowsze

Co w Krakowie