Policjanci, strażnicy miejscy i wojskowi pilnują przestrzegania nowych przepisów [zdjęcia]

Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi i żołnierzami będą częściej patrolować miejsca wyłączone z użytkowania, by sprawdzić, czy nie są łamane przepisy w tym zakresie. Mundurowi pełniący służbę na ulicach miasta będą też zwracać uwagę na osoby niepełnoletnie znajdujące się bez opieki osoby dorosłej. Patrole już można spotkać na ulicach Krakowa. Zobaczcie zdjęcia. 

Nowe przepisy przewidują, że osoby do 18 roku życia nie mogą przemieszczać się bez pełnoletniego opiekuna. Patrole nadal będą monitorować, czy nie dochodzi do grupowania się osób w miejscach publicznych, jak również będą kontrolować osoby pod kątem przestrzegania zakazu przemieszczania się. Ci, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów, muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Policjanci krakowskiej drogówki prowadzą natomiast kontrole środków komunikacji publicznej. Sprawdzają, ile pasażerów znajduje się w pojazdach. Zgodnie z przepisami może w nich przebywać połowa osób w stosunku do liczby dostępnych miejsc siedzących. Mundurowi reagują, gdy zbyt wiele osób znajduje się w pojeździe, prosząc kierowców o skierowanie dodatkowego taboru, które są rozmieszczone w różnych częściach miasta i podjeżdżają w razie potrzeby na wskazany przystanek.

Ulicami miasta nadal porusza się pojazd z systemem nagłośnieniowym LRAD, emitujący komunikat, za pomocą którego funkcjonariusze apelują do wszystkich o pozostanie w domach, niegromadzenie się i nieopuszczanie domu bez uzasadnionej potrzeby.

Kontrolują przestrzeganie kwarantanny

Umundurowani policjanci z ośmiu krakowskich komisariatów wspólnie z żołnierzami, nadal kontrolują adresy, pod którymi przebywają osoby objęte obowiązkową kwarantanną. Codziennie sprawdzają nie tylko, czy przestrzegany jest stan izolacji, ale też, czy ktoś z domowników nie potrzebuje pomocy. Osoby objęte kwarantanną mogą spodziewać się wizyty policjantów nawet kilka razy dziennie. Ze względów bezpieczeństwa mundurowi nie mają bezpośredniego kontaktu z kontrolowanymi osobami, odbywa się on przy pomocy telefonu, a następnie z odpowiedniej odległości potwierdzany jest pobyt osoby w danym miejscu

Przypominamy również, iż dla ułatwienia kontroli związanych z odbywaniem kwarantanny należy skorzystać z aplikacji „kwarantanna domowa”. O szczegółach jej funkcjonowania można dowiedzieć się tutaj: http://krakow.policja.gov.pl/…/aplikacja-kwarantanna-domowa… i tutaj: http://krakow.policja.gov.pl/…/jestes-objety-kwarantanna-sk…

Zaostrzone przepisy nakładają na osoby objęte kwarantanną obowiązek zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym. Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

js

Najnowsze

Co w Krakowie