Policjanci z Krakowa trenowali szturm na autobus miejski (ZDJĘCIA)

Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził 14 grudnia  szkolenie dla Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji z zakresu taktyki działań podczas zbiorowego zakłócenia porządku publicznego w transporcie publicznym. Zajęcia miały na celu przypomnienie policjantom zasad działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności kontroli tłumu w pojazdach komunikacji miejskiej. Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, demonstracji, zabezpieczania marszów oraz imprez sportowych, a także monitorowanie zachowań kibiców oraz grup chuligańskich. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie zamieszkom oraz zapewnienie porządku publicznego. „Dzięki życzliwości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie policjanci mogli przećwiczyć warianty działań w niesprzyjających warunkach, w tym wypadku – w autobusie komunikacji miejskie”  – przekazał krakowska policja w komunikacie po ćwiczeniach. 

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie