Pomnik Armii Krajowej w Krakowie. Panel obywatelski pomoże wybrać formę i lokalizację

Wraca dyskusja o pomniku Armii Krajowej w Krakowie. Urząd Miasta chce zlecić zorganizowanie panelu obywatelskiego na temat formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy AK. Władze miasta liczą na to, że aktywny udział w panelu wezmą też mieszkańcy.

Od podjęcia uchwały Rady Miasta Krakowa o powstaniu pomnika AK mija już 10 lat. Trzy lata później na Bulwarze Czerwieńskim u podnóża Wawelu wmurowano nawet kamień węgielny pod „Wstęgę Pamięci” (tak nazwano monument autorstwa Alexandra Smagi, wybrany w konkursie na projekt pomnika AK). Dwa przetargi, które w 2018 roku miały wyłonić wykonawcę, zakończyły się fiaskiem – na pierwszy nikt się nie zgłosił, w drugim dwie oferty przekraczały przewidywany limit wydatków (1,4 mln zł).

I wtedy zaczęły się pojawiać głosy kwestionujące lokalizację i formę pomnika AK. A przeprowadzone w ubiegłym roku konsultacje pokazały, że wprawdzie większość uczestników opowiedziała się za budową pomnika AK, ale większość była też przeciwko lokalizacji pod Wawelem i w formie Wstęgi Pamięci. Trudno jednak te konsultacje uznać za miarodajne, bo wpłynęło w sumie ok. 300 opinii.

Kolejnym krokiem w debacie o formie i miejscu uczczenia pamięci żołnierzy AK ma być panel obywatelski. Urząd Miasta właśnie ogłosił konkurs na organizatora tego panelu. Urzędnicy oczekują zorganizowania co najmniej 3 otwartych spotkań z udziałem co najmniej 60 panelistów i ekspertów. Chcą też, by organizator panelu zachęcił mieszkańców do udziału w nim, a efektem końcowym ma być raport z rekomendacjami co do formy i miejsca uczczenia pamięci Armii Krajowej.

Organizacje pozarządowe chcące zorganizować panel obywatelski mogą składać swoje oferty do 9 marca 2020 roku. Sam panel i związane z nim wydarzenia lub konsultacje mają się odbywać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020.

Do 24 lutego magistrat przyjmuje zgłoszenia do komisji, która wskaże organizatora panelu.

Grzegorz Skowron

Zobacz stanowisko kombatantów z ubiegłego roku

Mocny apel kombatantów! „Ten pomnik powinien być w centrum miasta!”

Najnowsze

Co w Krakowie