Pomysłowy budżet obywatelski Małopolski

Małopolanie chcą zmieniać swój region – tak wynika z podsumowania I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, do którego mieszkańcy zgłosili 204 zadania mające być realizowane z publicznych pieniędzy. Najwięcej pomysłów dotyczy zadań związanych z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym.

Małopolska to pierwsze województwo w Polsce, które śladem miast zdecydowało się na wyodrębnienie z budżetu pieniędzy o przeznaczeniu których zdecydują sami mieszkańcy. W zgłaszaniu projektów mógł wziąć każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat. Z takiej możliwości skorzystały 204 osoby, które zaproponowały swoje pomysły na wydatkowanie publicznych pieniędzy.

– Duże zainteresowanie budżetem obywatelskim świadczy o świadomości obywatelskiej mieszkańców Małopolski – przekonuje Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Wszystkie projekty autorstwa mieszkańców małopolski zostaną teraz prześwietlone przez urzędników pod kątem formalnym i merytorycznym. Ostateczną listę pomysłów, które trafią pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego poznamy 10 czerwca.

Pomysłowi krakowianie

Najwięcej pomysłów, bo aż 165 to zadania powiatowe. Małopolanie złożyli również 39 projektów o charakterze subregionalnym. Większość z nich dotyczy wydatkowania pieniędzy na cele społeczne, kulturalne oraz edukacyjne, choć nie brakuje również projektów związanych z rozwojem sportowym oraz turystycznym Małopolski. Mieszkańcy chcieliby m.in. budowy nowych placów zabaw, organizacji warsztatów tańca dla młodzieży, szkolenia młodzieżowych grup pożarniczych czy budowy otwartych siłowni zewnętrznych i budowy chodników.

Największym zainteresowaniem budżet obywatelski cieszył się wśród mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i samego Krakowa, którzy złożyli w sumie 87 wniosków. Pozostałe pomysły pochodziły z Małopolski Zachodniej, subregionu Tarnowskiego, Podhala oraz Sądecczyzny.

Jak głosować?

W I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, władze regionu  zdecydowały o przekazaniu mieszkańcom 6 mln złotych. Ze wszystkimi zgłoszonymi pomysłami, będzie można zapoznać się od 16 maja na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl. Ostateczna lista projektów zatwierdzonych do głosowania zostanie z kolei upubliczniona 10 czerwca. Na projekty będzie można z kolei głosować w okresie od 18 czerwca do 6 lipca za pośrednictwem formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście w agendach Urzędu Marszałkowskiego.

(pt)

fot. Jan Lorek

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie