Ponad 2 tysiące miejsc dla maturzystów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, ekonomia, transport i logistyka, odnawialne źródła energii, a może gospodarka odpadami? To te kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia na Uniwersytecie Rolniczym. Czy w tym roku będzie podobnie?

Uniwersytet przygotował 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2154 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1356 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Rolniczy oferuje kandydatom na studia naukę na 31 kierunkach (w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim) i 73 specjalnościach. W ofercie uczelni znajduje się także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Nowością w ofercie dydaktycznej studiów stacjonarnych od semestru letniego 2020/2021 będzie kierunek II stopnia – transport i logistyka. Od semestru letniego 2019/2020 funkcjonują także dwa nowe kierunki II stopnia: browarnictwo i słodownictwo oraz winogrodnictwo i enologia.

W ofercie studiów podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021 nowością są: zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej, pszczelarstwo, użytkowanie lasu i transport leśny oraz integrowana produkcja rolnicza, uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alterantywnych, a także rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych.

Rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym rozpoczęła się 1 czerwca. Ale maturzyści z roku 2020 mogą dokonywać rejestracji na poszczególne kierunki studiów dopiero po wprowadzeniu do Systemu ERK wyników matur, czyli od 11 sierpnia 2020 r., ale nie później niż do 17 sierpnia 2020 r.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie