Ponad pół miliona złotych kar za reklamy niezgodne z uchwałą krajobrazową

Musisz przeczytać

Krakowscy urzędnicy zapewniają, że walczą z reklamami niezgodnymi z uchwałą krajobrazową. Magistrat chwali się, że do 12 października wydano 8 decyzji o nałożeniu kary – łącznie na ponad pół miliona złotych, a 7 kolejnych postępowań jest w toku. Co ważniejsza – w jednej sprawie, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, utrzymano karę nałożoną przez miasto na właściciela reklamy karę pieniężną za niedostosowanie się do warunków uchwały.

To pierwsze odwołanie od decyzji prezydenta Krakowa rozpoznane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. SKO potwierdziło zasadność nałożenia kary finansowej i prawidłowość działań urzędników w tym zakresie – podkreślają urzędnicy sugerując, że kolejne sprawy zakończą się podobnie, a więc ukaraniem winnych naruszenia zapisów uchwały krajobrazowej.

Właściciel reklamy o powierzchni 146,4 m2, umieszczonej na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22, musi zapłacić miastu blisko 27 tys. zł za niezgodność z przepisami uchwały krajobrazowej. Kara jest naliczona za okres od 13 czerwca do 29 czerwca 2022 r. Decyzja prezydenta Krakowa w tej sprawie została wydana 2 sierpnia 2022. Właściciel reklamy, zgodnie z przysługującym mu prawem, złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. SKO podtrzymało decyzję organu działającego w imieniu prezydenta Krakowa, w kwestii wysokości opłaty, oraz zasadności wymierzenia kary i właściwego toku postępowania, zmieniając jedynie termin jej uiszczenia – na okres 30 dni od daty uzyskania przez tę decyzję statusu ostateczności.

Urzędnicy prowadzą blisko 700 spraw dotyczących naruszeń uchwały krajobrazowej – to czynności wyjaśniające i postępowania w sprawie ukarania, a dotyczące tablic i urządzeń reklamowych. – Zdecydowana większość z tej liczby to czynności wyjaśniające, które najczęściej okazują się skuteczne i w takiej sytuacji nie jest wszczynane postępowanie. Tylko w małej części przypadków dochodzi do wszczęcia postępowania zmierzającego do ukarania – zaznaczają urzędnicy. Zapewniają, że na bieżąco udzielana jest też informacja telefoniczna i e-mailowa. Prowadzona jest korespondencja z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotycząca różnego typu zgłoszeń i pytań związanych z reklamami i uchwałą krajobrazową.

Ale do 12 października wydano 8 decyzji o nałożeniu kary – łącznie na kwotę 524 974,1 złotych, a 7 kolejnych postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty, które umieściły reklamę niezgodną z uchwałą, jest w toku.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca