Poseł z Krakowa pyta premiera i prezesa ArcelorMittal o przyszłość huty. Proponuje piec elektryczny zamiast wielkiego pieca

Poseł Koalicji Obywatelskiej Ireneusz Raś złożył interpelację do premiera w sprawie sytuacji w krakowskim kombinacie. Wystosował również list adresowany do prezesa zarządu ArcelorMittal, w którym pyta o przyszłość huty w Krakowie. I proponuje, by w nowohuckim kombinacie zamontować piec elektryczny.

„Jeszcze niedawno przedstawiciele rządu m.in. podczas obrad okrągłego stołu w Krakowie, w którym udział wzięły wszystkie zainteresowane strony, w tym również Pan Premier oraz Pani Minister Jadwiga Emilewicz zapewniali, że sytuacja w hucie jest przejściowa, a prowadzone przez rząd negocjacje pozwolą na utrzymanie funkcjonowania stalowni mimo słabej koniunktury na światowym rynku stali” – napisał poseł Raś w interpelacji do szefa rządu. I dlatego pyta, jak rząd zabiegał o utrzymanie całej produkcji w hucie w Krakowie. I co teraz zamierza zrobić.

Z kolei w liście do prezesa koncernu ArcelorMittal poseł Raś proponuje, by w hucie w Krakowie został zamontowany piec elektryczny. „Remedium dla krakowskiego kombinatu może być budowa pieca elektrycznego. Technologia jest znana i stosowana w branży od wielu lat. Rozwiązanie takie przyjęto w hucie żelaza CMC Zawiercie. Eksperci ds. hutnictwa wraz z instytucjami publicznymi coraz częściej zachęcają koncerny do pozyskiwania środków pozwalających na wprowadzanie innowacyjnych, a zarazem dbających o środowisko naturalne rozwiązań, szczególnie teraz, gdy polityka klimatyczna Unii Europejskiej opierać ma się w głównej mierze na odnawialnych źródłach energii” proponuje poseł Raś.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie