Powrót smogu. I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

No i wraca stare. Po czterech dniach spokoju, dziś Miasto znów ogłosiło I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. O 6 rano przekroczenia zanotowano na dwóch z ośmiu krakowskich stacji.

Stan powietrza uległ pogorszeniu wczoraj po południu. Wieczorem najmocniej wychyliła się wskazówka na czujniku zainstalowanym przy ulicy Złoty Róg. O 23:00 PM10 wynosiło 179 ug/m3 czyli 358% normy. Tak złego wyniku nie było w Krakowie od 8 grudnia. Ostatnie dni to była dawka naprawdę niezłego powietrza.

Znów jednak najgorzej było na prowincji – głównie na zachód i na północ od Krakowa:

Airly – 13 grudnia, godz. 23:00

A więc jeszcze tradycyjny komunikat:

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(wm)

Najnowsze

Co w Krakowie