Miasto

Powstała “Czarna księga krakowskich nieruchomości”. Zobaczcie, co zawiera

Po „Białej księdze nieruchomości krakowskich” krakowscy urzędnicy przedstawili „Czarną księgę nieruchomości krakowskich”. Znajdziecie w niej informacje o nieruchomościach, których pomimo wieloletnich starań, nie przejęto lub utracono.

– Obiecaliśmy pełną informację o efektach działalności Miasta w zakresie nabywania własności różnych nieruchomości i dotrzymujemy słowa. W „Białej księdze…” pokazaliśmy nieruchomości odzyskane przez Miasto. Dzisiaj prezentujemy drugą część, czyli „Czarną księgę…”, zawierającą informacje na temat nieruchomości, których nie udało się pozyskać na rzecz Miasta. Całość materiału pokazuje skalę problemów, które pojawiły się na przestrzeni lat w tym zakresie – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

– Udało nam się pokazać całokształt różnorodnych sytuacji prawnych, które miały i mają miejsce w Krakowie. „Czarna księga…” wskazuje na fundamentalną różnicę, jaka występuje między Krakowem a Warszawą. Tak zwany Dekret Bieruta upaństwowił bowiem cały obszar Warszawy: jednym aktem prawnym uregulowano całość zagadnienia. U nas występuje całe mnóstwo najróżniejszych stanów prawnych, np. regulacje z okresu państw zaborczych. To pokazuje, jak ta materia jest niezwykle skomplikowana – dodał.

W „Czarnej księdze…” przedstawiono więc informacje o nieruchomościach:

  • co do których Urząd Miasta Krakowa podejmował intensywne działania w celu nabycia ich prawa własności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, które to działania, w odróżnieniu od adresów przedstawionych w „Białej księdze nieruchomości krakowskich”, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
  • wywłaszczonych i znacjonalizowanych na podstawie decyzji wydanych w oparciu o przepisy obowiązujące w okresie PRL, co do których została stwierdzona nieważność,
  • które Skarb Państwa utracił na skutek orzeczeń komisji majątkowych (dla Kościoła katolickiego i dla gmin wyznaniowych żydowskich),
  • które objęte były tzw. zarządem państwowym, a następnie zarządem Gminy Miejskiej Kraków, a których zarząd musiał zostać przekazany na rzecz właścicieli ujawnionych w księgach wieczystych, bądź kuratorów ustanowionych przez sąd.

Czarną księgę znajdziecie w wersji elektronicznej tutaj.

(informacja prasowa)