Pracownicy MPK nagrodzeni. Kraków wam dziękuje (ZDJĘCIA)

Reanimacja, pomoc w odnajdywaniu osób zaginionych, gaszenie pożaru, obrona ratowników przed agresywnym pacjentem. Do tego tylko przez ostanie ponad pół roku pomogli w odnalezieniu 14 osób, w tym dzieci, a także seniorów, często cierpiących na zaniki pamięci. To tylko kilka przykładów zdarzeń, w których brali udział pracownicy MPK. Każdemu z nich osobiście dziękował Aleksander Miszalski prezydent Krakowa podczas spotkania w siedzibie MPK SA w Krakowie w czwartek, 13 czerwca.

– Wszyscy z Państwa wykonują swoje obowiązki w sposób dalece wykraczający poza standardowy zakres powinności pracowników MPK. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wykazując się profesjonalizmem, empatią, a także heroizmem, podjęliście się niesienia pomocy potrzebującym i poszkodowanym, likwidowaniem zagrożeń czy ratowaniem życia i zdrowia. To postawa godna najwyższego szacunku – powiedział Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Zarząd MPK SA w Krakowie przez ostatnie osiem lat wyróżnił prawie 250 osób. – Wszyscy wiemy, że praca motorniczego i kierowcy wymaga dużej odpowiedzialności i koncentracji – prowadzący odpowiadają przecież za bezpieczeństwo przewożonych tramwajami i autobusami tysięcy pasażerów. Tym bardziej warto więc podkreślić, że pomimo tych swoich licznych podstawowych obowiązków, są gotowi nieść pomoc innym. I to właśnie chcemy nagradzać – brak obojętności, odwagę, profesjonalizm i zaangażowanie – mówił do zebranych Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Uczestnikom spotkania gratulował nadkom. Paweł Jastrząb, Komendant Miejski Policji w Krakowie. – To, w jaki sposób pomagacie krakowskim policjantkom i policjantom w codziennych zadaniach, budzi mój wielki szacunek. Odwaga, znajomość procedur, a przede wszystkim ogromna empatia. Dziękuję za to wsparcie, bo w ten sposób wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie – powiedział nadkom. Paweł Jastrząb, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

– Straż Miejska już od wielu lat ściśle współpracuje z MPK w Krakowie, dbając o bezpieczeństwo pasażerów podróżujących autobusami i tramwajami. W sytuacjach ratowania zdrowia i życia pasażerów bardzo ważna jest nie tylko skoordynowana współpraca dyżurnych i strażników miejskich z kierowcami, motorniczymi oraz inspektorami MPK, ale także zwykła ludzka empatia i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu i codziennej pracy polegającej na zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego przewozów osób, pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie mogą czuć się bezpiecznie. I za to bardzo Państwu dziękuję! – powiedział podczas spotkania Zbigniew Ulman, zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

– Skuteczność ratowania życia zależy nie tylko od działań profesjonalnych, wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego czy szpitale, ale również – a właściwie w głównej mierze, od obywatelskiej postawy tych, którzy są pierwsi na miejscu zdarzenia, czyli świadków. Takie pozytywne zachowania powinny być zawsze doceniane, szczególnie w czasach, w których w społeczeństwie narasta obojętność na los drugiego człowieka. Cieszę się z organizacji dzisiejszego wydarzenia, bo dzięki niemu pokazujemy dobre przykłady prawdziwej społecznej wrażliwości, a to właśnie ten czynnik może nam kiedyś uratować życie – podkreślił podczas spotkania dyrektor Marek Maślerz z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Pracownicy za swoją postawę zasługują jednak nie tylko na listy gratulacyjne i nagrody finansowe, które otrzymują, ale także na szacunek i uznanie. Tym bardziej, że zdarza się i tak, że gdy udzielają pomocy innym, to sami nie mogą liczyć na wsparcie. Tak jak jeden z nagradzanych kierowców MPK, który pomagając mężczyźnie z utratą przytomności, musiał sobie jednocześnie radzić z niezadowoleniem i krytyką części pasażerów, niezadowolonych z opóźnienia kursu…

Listy gratulacyjne i nagrody trafiły do:

– kierowców, którzy wykazali się wielką spostrzegawczością i ostrzegli pieszych na pasach narażonych na potrącenie przez samochód: Piotr Drukała, Filip Kolawa, Klaudia Słupik, Dariusz Wieczorek

– motorniczego, który zareagował, gdy został zaatakowany pasażer: Marcin Bujak

– motorniczego, który zatrzymał wandala niszczącego tramwaj: Paweł Kucharczyk

– pracowników, którzy zaopiekowali się osobami zaginionymi i pomogli w ich odnalezieniu: Adrian Białas, Borys Bohosiewicz, Piotr Chwastek, Krzysztof Flank, Krzysztof Hajduk, Tomasz Nawrot, Bogdan Paciorek, Grzegorz Papaj, Tadeusz Pępkowski, Robert Tekieli, Marcin Ćwierz, Maciej Machniewicz, Piotr Łyskawa, Paweł Tylek

– pracowników, którzy udzielali pomocy rannym i chorym, reagowali, gdy wszyscy inni pozostawali obojętni: Marcin Ćwierz, Andrzej Filipczyk, Wojciech Hebda, Piotr Hołda, Mateusz Mularczyk, Dawid Nowak, Artur Opaliński, Roman Sagan, Krzysztof Skoczylas, Dominik Włodarczyk, Marcin Zagórny

– pracowników, którzy wykazali się odwagą, umiejętnościami i prowadzili resuscytację ratując innym życie: Przemysław Bruzda, Wacław Głowa, Aneta Kańska, Michał Mirota, Dawid Zgała

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie