Prezydent Jacek Majchrowski u prezydenta Andrzeja Dudy. Odebrał ważny dokument

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy rozporządzenie ogłaszające „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta” za Pomnik Historii. Krakowska dzielnica jest jednym z dziewięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii.

– To dla mnie zawsze radosna i bardzo ważna uroczystość, bo w mojej służbie prezydenckiej pamięć historyczna i jej związek z teraźniejszością mają istotne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, które są niezwykle istotne – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. − Pielęgnowanie tych pereł, które bardzo często są zapomniane, ma ogromne znaczenie dla tradycji, z której mamy obowiązek być dumni i mamy obowiązek na niej budować – dodał prezydent Duda, który nie rkył radości, że wśród obiektów uhonorowanych wpisem znalazła się „bliska mu Nowa Huta”.

W uroczystości, która 3 lutego 2023 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, poza prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim wzięła udział delegacja złożona z przedstawicieli miasta, służb konserwatorskich, radnych dzielnicowych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w starania o umieszczenie Nowej Huty na liście Pomników Historii. Rozporządzenie uznające Nową Hutę za Pomnik Historii z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał osobiście prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Fot. krakow.pl

− Uznanie Nowej Huty za Pomnik Historii to formalne usankcjonowanie wieloletnich starań społeczności lokalnej, ekspertów oraz wszystkich osób i instytucji, którym zależało na tym, by chronić i informować o wyjątkowości tego kulturowego krajobrazu. My w Krakowie nie mamy wątpliwości, że Nowa Huta ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa, historii i kultury naszego kraju, ze wszystkimi jego wartościami materialnymi i niematerialnymi. Dzielnica tworzy spójny krajobraz kulturowy, będący miejscem ważnych wydarzeń historycznych, terenem z wyjątkową architekturą, miejscem akcji dla ważnych dzieł literackich i filmowych; jest także jedną z najbardziej aktywnych przestrzeni kultury z cenionymi teatrami, galeriami sztuki, alternatywnymi festiwalami. Uhonorowanie Nowej Huty wpisem na listę Pomników Historii traktuję jako ważny gest, pozwalający opowiadać o dzielnicy w kontekście historii polskiej i światowej – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Rada Miasta Krakowa w 2004 r. podjęła uchwałę kierunkową, a w 2010 r. został przygotowany pierwszy wniosek o uznanie Nowej Huty za Pomnik Historii. W 2013 r. centrum Nowej Huty zostało objęte planem miejscowym, który chroni wszystkie elementy kształtujące urbanistykę dzielnicy. W 2014 r. miasto podjęło starania o utworzenie w Nowej Hucie parku kulturowego. Diagnozę i wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy stworzyli członkowie zespołu projektowego z Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Myczkowskiego. W 2020 r. obszar Parku Kulturowego Nowa Huta objął 376 hektarów, w tym między innymi: wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny Nowej Huty, postmodernistyczne os. Centrum E, tereny wokół Zalewu Nowohuckiego i Nowohuckiego Centrum Kultury, część dawnej wsi Krzesławice wraz z posiadłością dworską, należącą niegdyś m.in. do Hugona Kołłątaja i Jana Matejki, a także gotycki drewniany kościół św. Bartłomieja z XV w.

Pierwsze próby uznania Nowej Huty za pomnik historii, w których wniosek w dużej mierze opierał się na obszarze tzw. starej Nowej Huty, nie zakończyły się sukcesem. W dokumencie złożonym w 2022 r., oprócz wskazania na wyjątkową architekturę nowohuckiego centrum, zostały uwzględnione także związane z dzielnicą wydarzenia, m.in. narodziny ruchu solidarnościowego, działalność opozycyjna w PRL, znaczenie dzieł literackich i filmowych, polityka kulturalna, prace rewaloryzacyjne, wprowadzone formy ochrony, zaangażowanie społeczności lokalnej. Za przygotowanie uaktualnionej wersji wniosku odpowiadał dyrektor Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida dr Jarosław Klaś. Wniosek posłużył do opracowania dokumentacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – zajmował się tym zespół pod kierunkiem dyrektorki NID, dr hab. Katarzyny Zalasińskiej.

− Uznanie „Krakowa – zespołu architektonicznego i urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta” za Pomnik Historii to zwieńczenie wspólnych starań mieszkańców, władz miasta i specjalistów zajmujących się zabytkami. Mam szczególną satysfakcję i wdzięczność dla wszystkich środowisk i osób zaangażowanych w proces wpisu Nowej Huty na listę Pomników Historii. Byli to lokalni aktywiści miejscy, pracownicy instytucji kultury, radni dzielnicowi, zaangażowani konserwatorzy, pracownicy zespołu parków kulturowych, ale także przedstawiciele spółdzielni, wspólnot mieszkańców, kończąc na ekspertach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To nasz wspólny sukces – podkreśla Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, który od 2019 r. koordynował starania miasta o uznanie Nowej Huty za Pomnik Historii.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie