Prezydent Krakowa ma pełnomocnika ds. polityki równościowej

fot. materiały prasowe

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. polityki równościowej. Nowy urzędnik ma pomóc zbudować spójną politykę antydyskryminacyjną.

„Stanowisko Pełnomocnika ma na celu merytoryczne i zadaniowe wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i realizacji spójnej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Krakowie dającej rękojmię, że walka z nierównościami i dyskryminacją oraz promowanie idei praw człowieka stanowią jeden z priorytetowych obszarów działań Krakowa” – czytamy w zarządzeniu prezydenta miasta.

Zadaniem nowego pełnomocnika będzie podejmowanie działań na rzecz promowania równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w takich dziedzinach jak religia, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy orientacja seksualna. Nowy urzędnik może też inicjować i kreować wydarzenia, przedsięwzięcia o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, związane z problematyką równości i podstawowych praw człowieka. Do jego obowiązków będzie też należeć opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasad równego traktowania i podstawowych praw człowieka. Ma również monitorować sytuację w zakresie przestrzegania podstawowych konstytucyjnych praw człowieka w Krakowie.

Do tej pory prezydent Krakowa miał 10 pełnomocników, m.in. ds.: rodziny, osób niepełnosprawnych, jakości powietrza, transformacji cyfrowej, prognoz i analiz finansowych oraz kultury.

(GS)

Zobacz także