Prezydent Krakowa zajmie się z klimatem w Związku Miast Polskich

Podczas posiedzenia w Sopocie Zarząd Związku Miast Polskich zdecydował o powołaniu nowej, tematycznej komisji ZMP – Komisji Klimatu. Komisja zajmie się m.in. wyznaczeniem celów neutralności klimatycznej oraz miejskiego standardu proklimatycznego. Opiekunem Komisji z ramienia Zarządu Związku będzie prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP – Jacek Majchrowski.

Nowo powstająca komisja zajmie się podnoszeniem świadomości klimatycznej mieszkańców oraz edukacją klimatyczną. Wstępny zakres działania komisji zaproponowała  pełnomocniczka Prezydenta Krakowa ds. klimatu  Ewa Całus. Są to obok działalności edukacyjnej proekologicznej również min. wyznaczenie celu neutralności klimatycznej w mieście, opracowanie miejskiego standardu proklimatycznego, sprawy związane z efektywnością energetyczną miasta.

Pozostały zakres prac komisji to 

  • obliczanie śladu węglowego, inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych,
  • zeroemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania w obszarze budownictwa, transportu, zwiększania odporności miasta na zmiany klimatu,
  • dobre praktyki miast w obszarze adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • zaangażowanie mieszkańców i aprobata społeczna dla działań na rzecz klimatu
    komunikowanie działań miejskich w obszarze klimatu.

Komisje Związku Miast Polskich to gremia doradcze Związku, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działań komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Pierwsze posiedzenie komisji zaplanowane jest na maj i ma odbyć się w Krakowie.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie