Prezydent Majchrowski pisze do Marszałka: Szybszy zakaz dla paliw stałych?

Od lipca w całej Małopolsce nie będzie można kupować najgorszej jakości pieców i korzystać z odpadów węglowych. Ten zakaz nie dotyczy jednak Krakowa, a w sprawie tej prezydent Jacek Majchrowski napisał do Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

Majchrowski zwrócił się z propozycją, aby Sejmik Województwa przyjął – dedykowanych dla Gminy Miejskiej Kraków – czasowych rozwiązań, analogicznych do tych, które zostały przyjęte przez Sejmik Województwa 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W liście do Marszałka Jacka Krupy, Prezydent Jacek Majchrowski zauważa, że projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie daje gwarancji znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie. Nadal dopuszcza stosowanie miałów węglowych i węgla o mało rygorystycznych parametrach jakościowych.

(wm, krakow.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie