Prezydent Majchrowski z absolutorium. Przy okazji oberwało się PiS-owi

Rada Miasta udzieliła prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 22 radnych, przeciw było 20. 

– Skoro PiS nie chce współpracować i głosuje przeciwko wszystkim najważniejszym rzeczom, to jest to element polityki. A ja od zawsze mówię, że partie polityczne powinny trzymać się z daleka od samorządów. Tymczasem PiS głosował przeciwko, bo dostał takie dyrektywy. Trudno… – skomentował Majchrowski i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu.

Prezydent dodał również , że we wrześniu 2017 roku, jak co roku, audytu finansów miasta dokonała firma Standard & Poor’s, przyznając Krakowowi najwyższą dopuszczalną dla krakowskiego samorządu ocenę.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Krakowa, w 2017 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 960 481 294 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 100,4%. Komisja Rewizyjna RMK zwróciła szczególną uwagę na lepsze w stosunku do planu wykonanie dochodów własnych – osiągnęło ono wysoki poziom 102,28%.

Duży wzrost dochodów własnych odnotowano w pozycjach: podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty, a największe znaczenie dla budżetu miasta (prawie 30% wszystkich dochodów) miała realizacja udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT).

Z kolei w 2017 roku wydatki budżetu miasta ogółem zostały zrealizowane w wysokości 5 014 847 758 zł, co stanowi 95,6% planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych dzielnic (98,3%) oraz wydatków na zadania strategiczne (86,3%; w 2016 r. było to 81,5%). To dowód, że realizacja dużych inwestycji w większości przebiegała zgodnie z harmonogramem.

kj

fot. archiwum / Facebook Jacka Majchrowskiego

 

Najnowsze

Co w Krakowie