Prezydent powołał niezwykłą radę. Będzie promować tolerancję i walczyć z dyskryminacją

Rada kobiet / fot. Pixabay

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał Radę ds. Równego Traktowania. Zadaniem organu będzie budowanie wśród krakowian poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci.

W skład wchodzi 24. członków oraz trzy osoby przewodniczące radzie. W zespole znajdują się działacze organizacji pozarządowych takich jak: Stowarzyszenie Queerowy Maj, Fundacja Równość.org.pl czy Obywatel Mama. Nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Edukacji czy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Przewodniczącą została Nina Gabryś, radna z Koalicji Obywatelskiej. 

Rada będzie tworzyć pomysły i rozwiązania na rzecz równego traktowania. Organ ma walczyć z przemocą w rodzinie i będzie dążyć do zlikwidowania poczucia zagrożenia w strefie publicznej. 

– Powołanie Rady ds. Równego Traktowania nad którą prace trwały od kilku miesięcy, to bardzo ważny krok w kierunku budowania polityki równościowej w Krakowie. To sygnał, że miasto jest zmotywowane, by zająć się poważnie tematem równości płci i walką z dyskryminacją. Ogromnie się z tego cieszę, a lada dzień ropoczynamy już faktyczne prace rady – mówi dla KRKnews.pl Nina Gabryś, radna i przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania.

Komisja postawiła sobie również za cel dostosowanie budynków użyteczności publicznej i transportu do potrzeb obu płci. Rada będzie promować profilaktykę zdrowotną wśród kobiet oraz postawę przedsiębiorczości. 

just.

Zobacz także