Prezydent przygotował autopoprawkę do budżetu. Będzie modernizacja stadionu i więcej zieleni?

fot. Pixabay

W Krakowie ma być bardziej zielono, a w przyszłym roku miasto miasto ma na to wydać 156 mln zł. Dodatkowe pieniądze mają być też na modernizację stadionu Hutnika. Taką autopoprawkę przygotował prezydent Jacek Majchrowski, głosowanie nad nią odbędzie się dziś.

Autopoprawka przygotowana przez prezydenta Krakowa uwzględnia większość propozycji zgłoszonych w poprawkach do projektu budżetu przez kluby radnych oraz radnych indywidualnych. Propozycja prezydenta zakłada zwiększenie planu wydatków majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje, o 145 mln zł, a wydatków bieżących – o prawie 11 mln zł. Oznacza to, że wydatki miasta ogółem w 2019 roku z planowanych na początku 5 mld 859 mln zł wzrosną do 6 mld 016 mln zł. Przy uwzględnieniu autopoprawki dochody miasta sięgną 5 mld 613 mln zł.

„Kraków planuje większe wpływy z podatków i refundacji, do kasy miasta wprowadzona zostanie również nadwyżka środków, które zostały na rachunku budżetu po zamknięciu 2018 roku. Dodatkowo miasto obniży zadłużenie poprzez zmniejszenie kredytu o 100 mln zł” – informuje magistrat.

Dodatkowa pula pieniędzy przewidziana w autopoprawce zostanie przeznaczona m.in. na zieleń. Na parki kieszonkowe miasto wyda dodatkowo 2 mln zł – miniparki powstaną m.in. w rejonie os. Teatralnego w Nowej Hucie oraz ul. Na Załęczu. Nowe zadania, opiewające na kwotę 5 mln zł, to modernizacja alejek w Parku Aleksandry i w Parku Kościuszki oraz rekultywacja Parku Maćka i Doroty. Na wykup gruntów pod tereny zielone miasto przeznaczy dodatkowo 4 mln zł.

Zwiększony zostanie również plan wydatków na termomodernizację budynków szkół i placówek (o 8 mln zł), budowę chodników (o 5 mln zł) i rewitalizację boisk przyszkolnych (o 3,5 mln zł). Dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na rozbudowę i przebudowę ulic, rozbudowę i modernizację szkół, rozbudowę infrastruktury sportowej.

W ramach autopoprawki wprowadzono też kilka nowych zadań inwestycyjnych. Jest to m.in. modernizacja przedszkolnych placów zabawrozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na rondzie Mogilskim oraz na Starym Mieście oraz modernizacja stadionu Hutnika Kraków.

W ramach zwiększonych wydatków bieżących sfinansowane zostaną m.in. remonty nakładkowe, remonty placówek oświatowych i wychowawczych, zakup dronów do walki ze smogiem oraz zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza.

jk, krakow.pl

Zobacz także