Prof. Bernard Ziębicki nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymał 240 z 387 oddanych głosów elektorów.

Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK został wybrany na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w kadencji 2024-2028. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, który nie ubiegał się o reelekcję.   Rektor-elekt obejmie władzę na Uniwersytecie Ekonomicznym 1 września.

W wyborach wzięło udział trzech kandydatów: prof. Marcin Zawicki, któremu przypadło 36 głosów, prof. Krzysztof Wach, na którego zagłosowało 111 osób i właśnie prof. Bernard Ziębicki, który głosowanie zakończył z wynikiem 240 głosów.

– Bardzo dziękuję całej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za ogromne wsparcie udzielane mi podczas kampanii wyborczej oraz zaufanie wyrażone oddanymi dziś na mnie głosami. Dziękuję także moim kontrkandydatom za merytoryczną dyskusję w trakcie spotkań oraz pełną szacunku rywalizację. Zapewniam, że jako Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będę współpracował z wszystkimi Członkami naszej Społeczności. Wierzę, że w Jubileusz 100-lecia Uczelni wejdziemy nadal realizując misję jej Założycieli, jednak w sposób adekwatny do współczesności, z jasnymi celami na przyszłość – powiedział Rektor Elekt.

Nowy Rektor UEK przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierownika Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Jest członkiem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (na kadencję 2020-2024), członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (od 2020), oraz dyrektorem studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK dla kierunków: „Doskonalenie umiejętności menedżerskich” – studia dedykowane dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej „Kęty” S.A. (2007-2008), „Podstawy przedsiębiorczości” studia podyplomowe dla nauczycieli (projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski) (2010-2011), „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – dedykowane studia podyplomowe dla kadry menedżerskiej Comarchu (2015-2019), „Kadry i płace” (2014-2020).

Prof. Ziębicki był również wykładowcą Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Tarnowie (2005-2010), współzałożycielem oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego „Krakowska Szkoła Controllingu” (od 2014), redaktorem tematycznym z zakresu metod i koncepcji zarządzania oraz teorii organizacji i zarządzania kwartalnika naukowego „Organizacja i Kierowanie” (od 2016), oraz redaktorem tematycznym z zakresu zarządzania dwumiesięcznika naukowego „Zeszyty Naukowe. Cracow Review Economics and Management” (2017-2024).

Nowy Rektor UEK jest autorem i współautorem ponad 230 publikacji naukowych w formie monografii, artykułów i materiałów konferencyjnych, dotyczących problematyki: metod organizacji i zarządzania, nowych koncepcji zarządzania, efektywności organizacyjnej, systemów wynagrodzeń, zarządzania informacjami. Był zaangażowany w ponad 30 projektów badawczo-wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej

 

Najnowsze

Co w Krakowie