Naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego z prestiżowym grantem. Duże pieniądze na badania

Musisz przeczytać

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła wyniki konkursu Consolidator Grant 2021. Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Naukowiec z Krakowa uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln euro na realizację projektu, który doprowadzi do uzyskania unikatowych fotomagnesów molekularnych.

ERC od 2008 roku przyznaje granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Consolidator Grant jest skierowany do naukowców będących od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej kilka ważnych publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi – publikacjami w znaczących recenzowanych i międzynarodowych czasopismach, prezentacjami wygłoszonymi na uznanych, międzynarodowych konferencjach oraz otrzymanymi patentami, nagrodami i wyróżnieniami. Maksymalna wartość dofinansowania na projekt trwający do 5 lat wynosi 2 mln euro.

Projekt „Bringing molecular photomagnets to light – achieving magnets through visible light excitation at room temperaturę (LUX-INVENTA)” zgłoszony przez dr. hab. Dawida Pinkowicza, prof. UJ z Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ dotyczyć będzie badań nad otrzymaniem i wykorzystaniem fotomagnesów molekularnych o unikatowych właściwościach.

– Światło słoneczne jest najczystszą formą energii, a jego wykorzystanie jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju technologicznego i socjoekonomicznego. Efekt fotomagnetyczny, w którym światło powoduje znaczące zmiany magnetyzacji układu molekularnego, jest potencjalnie jednym ze sposobów wykorzystania energii słonecznej. Umożliwia zapisywanie i odczytywanie informacji magnetycznej za pomocą światła, co stanowi o jego unikatowości oraz potencjalnych zastosowaniach technologicznych. Efekt ten wykazują tzw. fotomagnetyki molekularne, które po raz pierwszy zostały odkryte w 1996 roku. Występuje on jedynie w bardzo niskich temperaturach, tzw. helowych, co skutecznie uniemożliwia jego wykorzystanie – wyjaśnia dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ.
Dodaje, że celem jego projektu jest odkrycie fotomagnesów molekularnych działających w temperaturze pokojowej oraz zbadanie mechanizmu ich działania. Doprowadzi to do przełomu nad badaniami fotomagnetyków, a także otworzy drogę do badań nad ich zastosowaniem w przedmiotach codziennego użytku.

– Uzyskanie finansowania w ramach programu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, skierowanego do bardziej doświadczonych badaczy, jest ogromnym wyróżnieniem. W ubiegłorocznej edycji konkursu ERC Consolidator Grantswspółczynnik sukcesu nie przekroczył 12 procent, co sprawia, iż wsparcie przyznane zostało na realizację rzeczywiście najbardziej ambitnych pomysłów, ocenionych przez grono wybitnych, niezależnych ekspertów. Rzecz jasna, we współczesnej nauce, przełomowe koncepcje nie wyrastają w próżni. W dziedzinie nauk eksperymentalnych do zbudowania, a następnie przeprowadzenia założonego planu badawczego konieczne są odpowiednia wiedza i doświadczenie aplikującego oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Możemy być wspólnie dumni, że na Uniwersytecie Jagiellońskim osiągnęliśmy już w wielu obszarach tę masę krytyczną, czego dowodem jest przyznany projekt i co rokuje optymistycznie na przyszłość. Z pełnym przekonaniem podkreślam, że uczelnia będzie nadal stwarzać właściwe warunki do realizacji ambitnych koncepcji badawczych we wszystkich rozwijanych dyscyplinach naukowych – mówi prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych.

W ubiegłych latach granty ERC przyznano także innym naukowcom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te najbardziej prestiżowe stypendia na Starym Kontynencie otrzymali: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ i dr Rafał Banka (Wydział Filozoficzny), dr hab. Michał Németh, prof. UJ (Wydział Filologiczny), dr hab. Sebastian Glatt (Małopolskie Centrum Biotechnologii), dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ (Wydział Chemii) i dr Krzysztof Szade (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).


Dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ zajmuje stanowisko profesora uczelni na Wydziale Chemii UJ. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych pod opieką prof. Barbary Siekluckiej, a następnie habilitację w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. We wczesnym okresie swojej przygody z chemią (2007-2017) odbył 3 długie staże naukowe w uznanych ośrodkach zagranicznych. W 2009 roku przebywał na 7-miesięcznym stażu doktorskim w ramach międzynarodowego projektu Magmanet na Uniwersytecie we Florencji. Następnie po uzyskaniu stopnia doktora przeniósł się do grupy prof. Masahiro Yamashity na Uniwersytet Tohoku w Sendai w Japonii, gdzie odbył swój pierwszy staż podoktorski w ramach międzynarodowego stypendium Fundacji Matsumae. W tym okresie dr Pinkowicz projektował i badał fotochromowe nanomagnesy molekularne. W 2012 roku uzyskał prestiżowe 2-letnie stypendium Marie Skłodowska-Curie International Outgoing Fellowship na odbycie kolejnego stażu podoktorskiego, tym razem na Uniwersytecie Texas A&M pod opieką prof. Kim Dunbar. Staż ten koncentrował się na otrzymaniu multifunkcjonalnych materiałów molekularnych z mostkami CN i kończył się obowiązkową fazą powrotu do Europy.
Laureat był wielokrotnie nagradzany za prowadzone badania naukowe. W roku 2019, w wieku 36 lat, otrzymał nagrodę Narodowego Centrum Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, przyznawanej naukowcom przed ukończeniem 40. roku życia. Obecnie jego zainteresowania naukowe obejmują molekularne układy fotomagnetyczne, fotochromowe oraz magneto-chiralne – unikalne związki chemiczne, łączące na pozór wykluczające się właściwości fizyczne. Uzyskany Consolidator Grant pozwoli mu zrealizować najambitniejsze plany badawcze związane z tymi zainteresowaniami.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca