„Rodzina 500+” droga pomoc…

Problemy ze sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwości „Rodzina 500 plus”. Niektórzy rodzice starający się o zasiłek będą zmuszeni czekać na decyzję nawet blisko rok! Wszystko z powodu biurokracji i braku rąk do pracy. Kłopoty zaczynają się już na etapie składania wniosku o wypłatę świadczenia. – Brakuje nam urzędników – przyznają zgodnie w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić stertę dokumentów: podania, oświadczenia, załączniki. Urząd Miasta ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku. Sprawa komplikuje się, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą. Wówczas wnioskodawca musi się udać do Urzędu Marszałkowskiego. – Procedury te mogą trwać kilka miesięcy. Wynika to z m.in. konieczności zasięgnięcia informacji od instytucja zagranicznych – a proszę pamiętać, że te na odpowiedź mają w praktyce 3 miesiące – mówi Jacek Krupa, marszałek województwa.

W praktyce wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500+” wiąże się również z ogromnymi wydatkami. – Przygotowanie i wdrożenie projektu Rodzina 500+ na poziomie Samorządu Województwa Małopolskiego wymaga zatrudnienia nowych osób – w sumie 27 etatów. To wiąże się oczywiście z zapewnieniem im odpowiednich wyposażonych stanowisk pracy, a w związku z tym także wynajmem/zakupem nowych powierzchni biurowych. Szacujemy, że powyższe koszty wyniosą w tym roku ok. 1 400 000 zł i z prośba o taką dotację samorząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do wojewody. – dodaje marszałek Krupa.

To jednak nie jedyne wydatki, dodatkowi urzędnicy konieczni do obsługi rządowego programu, będą musieli zostać zatrudnieni również w Urzędzie Miasta Krakowa, który na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, przygotowanie infrastruktury informacyjnej, druki wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami, materiały biurowe i wynagrodzenie pracowników, otrzymał już od wojewody Józefa Pilcha 781 tys. złotych. Władze miasta przewidują, że do realizacji „Rodzina 500+” zatrudnionych zostanie około 60 nowych pracowników i stażystów z Grodzkiego Urzędu Pracy. Rocznie koszt obsługi programu w samym Krakowie pochłonie około 4 mln 591 tys. złotych.

Pierwsze wnioski mają być przyjmowanie już od 1 kwietnia. Dokumenty będzie można składać w sześciu punktach: ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a, ul. Powstania Warszawskiego 10, pl. Wszystkich Świętych 3-4, i CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26. Dodatkowo wnioski będą przyjmowanie również w sześciu filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37 i os. Szkolne 34.

Ułatwieniem dla rodziców starających się o dofinansowanie na drugie dziecko, będzie również możliwość złożenia potrzebnych dokumentów w szkołach, przedszkolach i żłobkach samorządowych. Osoby posiadające zaufany profil ePUAP, będą mogły złożyć wszystkie niezbędne dokumenty również za pośrednictwem Internetu pod adresem www.epuap.gov.pl

Wszystkie wnioski, oraz informacje o dokumentach wymaganych do otrzymania rządowego dofinansowania można znaleźć na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl. Znajduje się tam również informator, który pomoże określić rodzicom, jakie dokumenty powinni przygotować przed wizytą w urzędzie.

Warto pamiętać, że dopłata 500zł obowiązuje jedynie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 złotych lub 1200 złotych wśród rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne, otrzymają one rządowe wsparcie również na pierwsze dziecko.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie