Projekt na ogromną krakowską inwestycję jest już gotowy! Wkrótce zaczną się prace [wideo]

To świetna wiadomość dla krakowian, którzy od lat czekają, by prawdziwa wielkomiejska cywilizacja dotarła również do nich. Właśnie zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ulicy Opolskiej.

„Wykonawca rozpoczął działania związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Rozpoczęcie prac związanych z budową tego zadania planowane jest w czwartym kwartale 2018 r.” – informuje ZIKiT.

To jedna z najważniejszych miejskich inwestycji. Połączy ona północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km oraz 5 km jezdnia. Projekt zakłada oprócz budowy linii tramwajowej także rozbudowy ulic: H. Pachońskiego, Siewnej, Bociana. Dodatkowo w ramach robót wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.

Ścieżki, chodniki, parkingi

„W ramach prac ujęta została również budowa nowych obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ul. Opolskiej, estakady nad potokiem Sudoł, kładki dla pieszych na wysokości ul. Szopkarzy i W. Danka, mostów na rzece Białucha i na potoku Bibiczanka, wiaduktu pod linią kolejową z przeznaczeniem dla tramwajów, rowerzystów i pieszych. W ramach inwestycji powstaną aż 3 parkingi typu park&ride, przy pętli na Górce Narodowej (300 miejsc) i dwa mniejsze na około 100 samochodów (jeden na wysokości pętli Krowodrza Górka, drugi w rejonie ul. Szopkarzy przy ul. H. Pachońskiego)” – informuje ZIKiT.

Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2020 r. Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, całkowity koszt to około 380 mln zł.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=OLguBSl6slw

Obecnie opracowany został projekt budowlany dla tej inwestycji. Został on przygotowany za zlecenie wykonawcy (Konsorcjum firm, lider – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., partner – Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.) przez biura projektowe: AUTOSTRADA II z Katowic (lider), MP-MOSTY Sp. z o.o. z Krakowa, ARCADIS Sp. z o.o. z Warszawy). Nad projektem czuwał 72 osobowy zespół. Największym wyzwaniem było dopasowanie projektowanego układu drogowego i tramwajowego do istniejącego zagospodarowania terenu.

Dwupoziomowe skrzyżowanie

Przed rozpoczęciem prac odbyła się wizja w terenie, następnie została wybrana koncepcja oraz pozyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, potem rozpoczęły się prace nad projektem budowlanym. Obecnie wykonawca rozpoczął działania związane z uzyskaniem decyzji ZRiD – powiedział Łukasz Musioł z Biura Projektowego AUTOSTRADA II.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie projektu inwestycji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, budowę linii tramwajowej KST etap III, budowę 2-poziomego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej oraz towarzyszącą infrastrukturę drogową.

Prace projektowe uwzględniły prośby mieszkańców, np. na skrzyżowaniu ulic Białoprądnickiej i Pachońskiego mieszkańcy zwrócili uwagę, aby przy projektowaniu maksymalnie odsunąć się od istniejącej zabudowy, takie rozwiązanie zastosowano. Zmodyfikowany został także zjazd na ul Bociana. Przy okazji prac zostanie on poszerzony, aby pojazdy ciężarowe mogły się po nim poruszać – dodał Musioł.

520 kursów na dobę

Budowa KST etap III jest kluczową inwestycją dla mieszkańców tej części miasta. Została zaprojektowana z uwzględnieniem rosnących potrzeb transportowych Krakowa. Projekt jest tak przystosowany, aby można było realizować 520 kursów na dobę – powiedział Andrzej Mikołajewski, Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

mn, krakow.pl

zdjęcie tytułowe / fot. screen z Youtube

Najnowsze

Co w Krakowie