Projekt przebudowy alei Solidarności i znaki zapytania. Będzie tylko jeden pas?

„Do końca roku powstanie ostateczny projekt przebudowy alei Solidarności – dla odcinka od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. W tym miesiącu projekt był omawiany na spotkaniu z radnymi dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz poddany audytowi rowerowemu” – informuje magistrat.

Aleja Solidarności znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że granice możliwej ingerencji w jej kształt są ściśle uregulowane. Pierwsze materiały projektowe pokazujące tę aleję po przebudowie zostały zaprezentowane radnym z dzielnicy XVIII – proponowane rozwiązania oraz ich uzasadnienie. W spotkaniu uczestniczyli zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig oraz dyrektorzy jednostek miejskich zaangażowanych w projekt.

Podczas spotkania radni wnieśli szereg uwag do zaprezentowanych rozwiązań. Większość z nich była związana z miejscami postojowymi oraz nową organizacją ruchu.

„Proponowane przez ZDMK i Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK zawężenie jezdni do jednego pasa jezdnego ma na celu pozyskanie niezbędnej powierzchni zmiany systemu parkowania przy jednoczesnej ochronie terenów zielonych – poszerzenie przestrzeni pod parkowanie wiązałoby się z wycinką zieleni, a tym samym z ingerencją w teren chroniony” – czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Projektant pochylił się ponownie nad kwestią parkowania i mając na uwadze wytyczne parku kulturowego Nowa Huta, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu – w nowym projekcie wygospodarował 243 miejsca postojowe, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami. 60 proc. więcej niż w pierwotnym założeniu (jeszcze w 2016 r. planowano ich 190).

Najnowsze

Co w Krakowie