Jeszcze większe utrudnienia na północy Krakowa

Kierowcy – uważajcie na duże zmiany na rozbudowywanej alei 29 Listopada! W tym rejonie miasta czekają was jeszcze większe utrudnienia niż do tej pory. Jeśli nie musicie, nie zapędzajcie w rejon al. 29 Listopada. Nowe zmiany organizacji ruchu zostaną wprowadzone na trzy miesiące.

Od 12 maja zmieni się organizacja ruchu na al. 29 Listopada – na odcinku między ulicami Powstańców i Woronicza. Utrudnienia obejmą jezdnię w kierunku centrum, a także ulice dojazdowe do al. 29 Listopada. – W tym czasie prowadzone będą roboty, dzięki którym poprawi się przejezdność na tej arterii wjazdowej od strony Warszawy – tłumaczą urzędnicy.

W okresie od 12 maja do 12 sierpnia na czas robót związanych z przebudową układu drogowego i sieci infrastruktury podziemnej występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów, jak i pieszych. Chodzi o jezdnię w kierunku centrum na odcinku od ul. Powstańców do ul. Woronicza. Dla ruchu na wprost dostępny będzie jeden pas (wewnętrzny) oraz pozostanie pas do lewoskrętu w ul. Lublańską, a na pozostałych pasach będą prowadzone prace.

W związku z prowadzonymi robotami zamknięty będzie wjazd z al. 29 Listopada w ul. Nad Strugą. Dla kierowców poprowadzony będzie objazd ulicami Opolską, Grażyny i Legnicką. Wprowadzony będzie także zakaz skrętu w lewo z ul. Woronicza w al. 29 Listopada oraz zakaz skrętu w lewo z al. 29 Listopada w ul. Woronicza – dojazd do ul. Woronicza ulicą Lublańską.
Ponadto zamknięty dla ruchu będzie także wjazd na teren O3 Business Campus – dojazd będzie tam możliwy od strony ul. Opolskiej. Utrzymany będzie skręt w prawo z kompleksu biurowego do al. 29 Listopada.
W ramach tego etapu zmian utrzymany zostanie ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie al. 29 Listopada oraz ciąg pieszy po południowej stronie ul. Nad Strugą.

(red)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie