Miasto

Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego w Swoszowicach

W sobotę, 11 sierpnia, ruszają prace związane z rozbudową ulicy Mirosława Krzyżańskiego. Będą one prowadzone od skrzyżowania z ul. Myślenicką i Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta. Jak informuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, podobnie jak w przypadku ulicy Cechowej droga zostanie całkowicie zamknięta, dzięki czemu będzie można sprawniej przeprowadzić roboty.

Wykonawca rozbuduje ulicy Mirosława Krzyżańskiego, wykona również budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia ulicznego lamp. Zmodernizuje także sieci gazową, wodociągową, elektroenergetyczną i teletechniczną.

Najważniejszym elementem tej inwestycji dla mieszkańców oprócz nowej drogi będzie budowa chodników po obu stronach jezdni. Dzięki poszerzeniu ulicy możliwe będzie wydzielenie na środku jezdni tzw. „pasa rozdziału”, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu (według danych policji w ciągu siedmiu lat w tym miejscu odnotowano 164 zdarzenia drogowe). Tym 3,5-kilometrowym odcinkiem, stanowiącym połączenie pomiędzy gminą Świątniki Górne a trzecią obwodnicą Krakowa, w ciągu godziny przejeżdża w szczycie nawet tysiąc samochodów.

Zmiany w organizacji ruchu

Ulica Mirosława Krzyżańskiego na odcinku od ul. Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta zostanie całkowicie zamknięta. Dla mieszkańców zostanie zachowany dojazd do posesji. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy. Od strony Świątnik Górnych ulicami: Spacerową, Łąkową, Chałubińskiego i Kąpielową aż do ulicy Zakopiańskiej.

Do obsługi pasażerów komunikacji miejskiej zostanie wyznaczona na ulicy Matematyków Krakowskich tymczasowa pętla autobusowa „Zbydniowice”. Linie autobusowe nr 215, 225, 915 będą kursować po zmienionych trasach. Linie nr 135 i 254 zostaną zawieszone, a z zamian uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe 735 i 754.

Zakończenie prac przewidziane jest na połowę listopada.

(źródło: ZIKIT)