Przed nami sesja Rady Miasta Krakowa. Obrady można śledzić online

W środę 5 lipca odbędzie się 115. sesja Rady Miasta Krakowa. Początek jak zwykle o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Obrady można śledzić online.

Podczas sesji radni zostaną poinformowani przez Prezydenta Miasta Krakowa o postępach w pracach nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”. Przedstawiona zostanie aktualna sytuacja oraz planowane działania dotyczące tego obszaru.

W porządku obrad znajdują się również projekty uchwał dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie” (druk nr 3373) oraz „Wróblowice – etap A” (druk nr 3486). Oba projekty zostaną poddane pod głosowanie radnych.

Ponadto radni będą omawiać projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 3469). Omawiane zmiany zostaną poddane drugiemu czytaniu.

Radni zajmą się również innymi istotnymi projektami uchwał. Tematyka obejmować będzie m.in. zwiększenie dotacji podmiotowej instytucjom kultury (druk nr 3473) oraz przyjęcie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19” (druk nr 3481). W porządku znalazł się także projekt uchwały związany z profilaktyką zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy (druk nr 3480) oraz powołaniem Rady Społecznej: Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miasta Krakowa dostępna jest na stronie www.rmk.krakow.pl.
Cały porządek najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa znajduje się TUTAJ.

 

Najnowsze

Co w Krakowie