Przed wakacjami uczniowie nie wrócą do szkół. Ale mogą pojechać na obozy i kolonie

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że przed wakacjami uczniowie nie wrócą już do szkół. Do końca tego roku szkolnego zajęcia będą się odbywać zdalnie. Tak też zostaną wystawione uczniom oceny. Ministerstwo Edukacji podało też wytyczne dotyczące organizowania letnich kolonii i obozów dla dzieci.

– Do 26 czerwca, czyli końca zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Przypomnijmy, że 8 czerwca rozpoczynają się matury, a 18 czerwca -egzamin ósmoklasistów. Te egzaminy zostaną przeprowadzone w tradycyjnej formie,choć przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Szef resortu edukacji podał także wytyczne dotyczące organizowania letniego wypoczynku dla dzieci. W dniu wyjazdu na obóz lub kolonię uczestnicy muszą być zdrowi. Rodzice dziecka będą podpisywać oświadczenie, że uczestnik wypoczynku nie ma infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zdrowe i bez kontaktu z chorymi muszą być także osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę przed wyjazdem.

Wytyczne MEN mówią także o tym, że „organizator musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych” W jednym pokoju lub namiocie powinni być uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać czterech przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni noclegowej na osobę. Zaleca się też, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 lat) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 lat).

Organizacja stołówki powinna zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie