Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ma 20 lat

Powołanie Przedsiębiorstwa Usług Technicznych było koniecznością, wynikało ze zmiany przepisów. Ale decyzja sprzed 20 lat okazała się słuszna i korzystna. Początkowo PUT miał jedynie zapewniać ochronę obiektom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dziś świadczy szeroki zakres usług, głównie budowlanych i inwestycyjnych, dla ponad 700 kontrahentów.

Dwadzieścia lat temu, 21 marca 2001 roku został podpisany akt założycielski Przedsiębiorstwa Usług Technicznych (PUT), spółki – córki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC). – Taka była konieczność – przypominał 10 lat temu Stanisław Wincenciak, pierwszy i wieloletni prezes PUT. Wynikała ona ze zmiany przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, która nakazywała świadczenie takich usług przez podmiot zewnętrzny. Zamiast zwalniać pracowników wykonujących takie zadania, powołano nową spółkę, uzyskano licencję na prowadzenie działalności ochroniarskiej. 10 kwietnia 2001 roku PUT zostało oficjalnie zarejestrowane, a dziesięć dni później przejęło pracowników MPEC.

Od ochroniarza do inwestora

Początkowo PUT zajmowało się głównie ochroną obiektów MPEC, sprzątaniem biur, prowadzeniem bufetu i ochroną przeciwpożarową. Dziś główną działalnością są usługi inwestycyjno-budowlane. PUT jako generalny wykonawca buduje sieci ciepłownicze, przyłącza i węzły ciepłownicze, remontuje ciepłociągi, prowadzi termomodernizacje budynków. Usługi budowlane przynoszą 57 proc. wszystkich przychodów spółki.

Spółka nadal prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia i osób, utrzymania obiektów i terenów zewnętrznych. Ale obsługuje również parkingi, zarządza i administruje nieruchomościami oraz dostarcza ciepło i obsługuje kotłownie.

Fot. PUT

Rozwój

Poszerzenie działalności było możliwe dzięki stałemu rozwojowi przedsiębiorstwa. W czerwcu 2017 roku, kiedy prezesem firmy był Marian Łyko, PUT wchłonęło drugą spółkę córkę MPEC – Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO. W styczniu 2018 roku MPEC wniosło aportem do PUT 24 kotłownie zlokalizowane z Krakowie i Skawinie.

W 2001 roku PUT przejęło z MPEC 70 pracowników. Kilka lat później spółka zatrudniała nawet 150 osób. Obecnie w PUT pracuje ponad 80 osób.

O skali rozwoju firmy świadczy liczba kontrahentów. Rok po założeniu PUT miał umowy z ok. 30 podmiotami. Dziś pracuje dla ponad 700 klientów.

Przyszłość

PUT świadczy usługi zarówno dla spółek miejskiego, zależnych od Krakowskiego Holdingu Komunalnego, jak i firm zewnętrznych. I stale rozszerza możliwości – prowadzi działalność ochroniarską, jest operatorem parkingów, obsługuje kotłownie, sprzedaje ciepło w kilkudziesięciu lokalizacjach, oferuje usługi sprzątające, jest operatorem nośników reklamowych, utrzymuje zieleń, realizuje inwestycje w zakresie sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Ta dywersyfikacja działalności uniezależnia PUT od pojedynczego projektu, zadania czy podmiotu. Obecny zarząd firmy (z prezesem Konradem Nowakiem) stara się, by z usług budowlanych, stanowiących o największych przychodach PUT, korzystało coraz więcej kontrahentów. Plany spółki zakładają również poszerzanie działalności w zakresie utrzymania zieleni na terenie Krakowa.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie