Przedszkolaki mogą pomóc spełnić marzenie króla Recyklandii! Wystarczy stworzyć eko-kreację! [konkurs]

fot. Pixabay

Puszki, zakrętki i zużyte gazety. Wydawać by się mogło, że to tylko śmieci i należy je jak najszybciej wyrzucić. Nic bardziej mylnego! W niezwykłej krainie zwanej Recyklandią niepotrzebne odpady mogą stać się… baśniowymi kreacjami dla postaci z bajek. Wystarczy tylko szczypta kreatywności, wyobraźni oraz chęć wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez krakowskie MPO!

  • Tam, gdzie stare gazety i kartony zamieniają się w czyste kartki, gdzie pogniecione puszki stają się prostymi gwoździami, a kawałki szkła – pięknymi butelkami, rozciąga się kraina zwana Recyklandią. Panuje tam od lat dobry i pracowity król. Jest tak zajęty poprawną segregacją odpadów, że zupełnie brakuje mu czasu na przyjemności, a zwłaszcza na czytanie i oglądanie bajek.
  •  
  • Dlatego też postanowił, że zaprosi bajkowe postacie do siebie. Król liczy, że spełnią się jego marzenia i będzie mógł podziwiać bajkowe postacie z bliska. Postacio w najpiękniejszym i najciekawszym kostiumie z odpadów obiecuje wspaniałe nagrody i królewską koronę.
  •  
  • Kto może wziąć udział w konkursie? 

Każdy przedszkolak może pomóc królowi Recyklandii spełnić marzenia króla. Wystarczy tylko zgłoszenie chęci udziału w konkursie „Eko-kreatorzy 2020” przez placówkę przedszkolną. Zadaniem maluchów jest stworzenie kreacji inspirowanej postaciami z bajek. Warunek jest jeden – kostium musi być przygotowany z odpadów takich jak m.in. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe czy puszki. 

Kostiumy muszą być wykonane w minimum pięcioosobowych grupach. Przedszkola liczące nie więcej niż 100 dzieci, mogą zgłosić maksymalnie 3 kostiumy, natomiast placówki, które liczą więcej niż 100 dzieci – maksymalnie 5 kostiumów.

Do kiedy trwa konkurs?

W celu zgłoszenia kostiumu do konkursu należy do 21 lutego 2020 r. przesłać tradycyjną pocztą kolorowe zdjęcie (w formacie 13x18cm, w jak najlepszej jakości) przedstawiające dziecko w przygotowanym kostiumie – na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY 2020”. Dla jednej kreacji można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zdjęć gotowego stroju należy dołączyć jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie kostiumów przez dzieci podczas zajęć w przedszkolu.

Zdjęcia kostiumów można też dostarczyć osobiście do siedziby organizatora. Dzieci prezentujące stroje na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. Każde przesłane zdjęcie musi być na odwrocie podpisane czytelnie z podaniem: nazwy i numeru przedszkola, nazwy kostiumu oraz imienia i nazwiska nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany.

Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego kostiumu) kartę zgłoszenia, wydrukowaną dwustronnie, wypełnioną i podpisaną przez dyrektora placówki oraz przez nauczyciela pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Wzór karty i regulamin jest dostępny tutaj

Zasady oceniania kostiumów

Kostiumy będą ocenione przez jury. W ocenie kreacji będą brane pod uwagę takie aspekty jak: walory estetyczne, wykorzystanie surowców wtórnych, kreatywność i pomysłowość, samodzielność oraz staranność wykonania. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej MPO w terminie do 28 lutego 2020 r.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane przez dzieci na uroczystej gali finałowej, której termin i miejsce zostaną podane po ogłoszeniu wyników. Warunkiem otrzymania nagrody będzie prezentacja dziecka w kostiumie.

js

Zobacz także