Przez pół roku można było budować bez pozwolenia. W Krakowie ruszyło 77 takich inwestycji. Teraz będzie kontrola

„Miasto przyjrzy się inwestycjom realizowanym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19” – deklaruje magistrat. Sprawdzane będą budowy, które ruszyły bez pozwolenia, a tylko na podstawie zgłoszenia. Specustawa zezwala na takie działania przez pół roku. Ale nie bezwarunkowo.

W Krakowie przez pół roku rozpoczęto realizacje 77 inwestycji – bez uzyskiwania pozwolenia, a tylko na podstawie informacji przekazanej urzędnikom. Magistrat przypomina jednak, że obowiązująca przez pół roku specustawa pozwalała pominąć stosowanie przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami jedynie w ramach poszerzania bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Teraz urzędnicy sprawdzą, czy rzeczywiście taki był powód rozpoczęcia budowy bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień. „Miasto sprawdzi stan realizacji tych inwestycji. Czynności sprawdzające będzie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we współpracy z Wydziałem Architektury” – informuje magistrat.
O wykaz zawiadomień, informacje dotyczące lokalizacji inwestycji, zakresu prowadzonych robót zwrócił się do prezydenta miasta radny Tomasz Daros. Radny chce także wiedzieć, które z tych inwestycji wymagałyby zgody konserwatora, gdyby nie specustawa.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie