Przyznano Nagrodę Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza. 50 tys. dla profesora z Gdańska

Nagrodę za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej otrzymał prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Nagroda ufundowana przez Miasto Kraków obejmuje gratyfikację finansową w kwocie 50 000 zł.

Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kieruje Zakładem Antropologii Społecznej oraz Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą. Jest socjologiem, antropologiem i historykiem, a także współzałożycielem i prezesem Instytutu Kaszubskiego. Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze dotyczą nie tylko problematyki Kaszub i Pomorza, ale przede wszystkim szerokiego spojrzenia na kwestie mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej i współczesnego społeczeństwa polskiego.

„W uznaniu dorobku naukowego profesor Obracht-Prondzyński został wybrany w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności. Pełni też funkcję sekretarza Komisji Kaszubskiej przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Jest osobą bardzo aktywną w życiu publicznym, pełni społecznie różne funkcje między innymi w radach muzealnych, radach naukowych (Biblioteka Elbląska), radach programowych instytucji kultury (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności), w ciałach doradczych (Pomorska Rada Kultury, Pomorskie Forum Terytorialne). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, jest członkiem kilkunastu towarzystw naukowych. Jest także autorem i współautorem ponad 30 książek, redaktorem ponad 20, przygotował kilkaset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych” – czytamy w uzasadnieniu.

W 1995 r. otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, w 2004 Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera, w 2005 roku Odznakę Honorową „Pieczęć Świętopełka Wielkiego” klasy złotej za zasługi w działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest też laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2017.

Jak podkreślają przedstawiciele Kapituły Nagrody Vincenza dorobek naukowy i szeroka działalność prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego na płaszczyznach kultury, samorządu i edukacji jest zbieżna z ideami patrona Nagrody. Podobnie jak Stanisław Vincenz profesor jest człowiekiem dialogu międzykulturowego oraz misjonarzem idei Europy „małych ojczyzn” przybliżającej wrażliwość naszego makroregionu. Jego istotny głos przewodnika poszukującego ocalenia w kulturze i dialogu międzykulturowym daje współczesnemu człowiekowi klucz do złożonego świata Europy Środkowo-Wschodniej, co ważne w kontekście idei przyświecających ustanowieniu Nagrody Vincenza.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 21 listopada podczas VIII Kongresu Open Eyes Economy Summit. Nagrodę tegorocznemu laureatowi wręczył wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Artur Buszek. Laudację wygłosił prof. Jacek Purchla.

Nagroda ufundowana przez Miasto Kraków obejmuje gratyfikację finansową w kwocie 50 000 zł, dyplom i statuetkę oraz prawo do używania tytułu: „Laureat Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza”.

jk, krakow.pl

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie