Rada Miasta bez przewodniczącego! Głosowanie odroczone do jutra

Potrzebne były dwie przerwy trwające łącznie prawie dwie godziny i mnóstwo rozmów kuluarowych, a nowego przewodniczącego nadal nie ma.

Dziś nie będzie głosowania na wyborem nowego przewodniczącego. Wniosek nie uzyskał wymaganej liczby głosów i tym samym nie będzie takiego punktu w porządku obrad. Taki obrót spraw to jednak spore zaskoczenie, bo mówiło się, że Dominik Jaśkowiec został zarekomendowany przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Dziś udało się tylko wymienić skarbnika, a wniosek o odroczenie obrad po 5 godzinach złożył Radny Rafał Komarewicz (Przyjazny Kraków).

Początek obrad jutro o godzinie 10.

 

Najnowsze

Co w Krakowie