Rada Miejska zajmie się tematem ulicznego oświetlenia. Postawią na nowy model?

Kraków przygotowuje się do dużej modernizacji oświetlenia ulicznego, która ma poprawić widoczność na drogach, a zarazem zmniejszyć zużycie energii” – czytamy na stronach magistratu.

Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu energooszczędnych opraw wykorzystujących technologię LED. Miasto chce zrealizować to przedsięwzięcie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W środę 25 sierpnia opinię na ten temat wyrazi Rada Miasta Krakowa.

Modernizacja oświetlenia drogowego będzie kontynuacją działań realizowanych kilka lat temu w projekcie SOWA. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego to według miasta najkorzystniejszy model finasowania zadania o tak dużej skali – w ramach projektu partner prywatny weźmie na siebie zarówno modernizację, jak i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Za takim rozwiązaniem przemawia też fakt, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa  ma już duże doświadczeniem w przygotowywaniu projektów w formule PPP.

Kraków planuje wziąć udział w naborze projektów organizowanym przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wyłonione projekty będą mogły liczyć na wsparcie doradcze na etapie ich przygotowywania do realizacji lub w trakcie wyboru partnera prywatnego. Oferta ministerstwa obejmuje kompleksową pomoc m.in. w przygotowaniu analiz przedrealizacyjnych (opracowanie modelu finansowego przedsięwzięcia i analiza opłacalności wykorzystania formuły PPP), postępowaniu na wybór partnera prywatnego, negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, opracowaniu projektu umowy o PPP i innych materiałów.

Najnowsze

Co w Krakowie