Radny odchodzi z pracy w Urzędzie Marszałkowskim do jednostki miejskiej

Radny miasta Jakub Kosek został przeniesiony z Urzędu Marszałkowskiego do miejskiej jednostki budżetowej.

Kosek rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim w październiku 2007 roku po 8 latach pracy został kierownikiem w wydziale związanym z funduszami europejskimi a od 2017 roku pełnił funkcje zastępcy dyrektora tego wydziału.

Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach samorządowych został przeniesiony na stanowisko głównego specjalisty .

Od 3 kwietnia bieżącego roku na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Dyrektorem jednostki Budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna radny został przeniesiony na równorzędne do zajmowanego w urzędzie marszałkowskim stanowisko w jednostce miejskiej.

To nie jedyna zmiana zatrudnionych radnych miejskich w urzędzie marszałkowskim, z funkcji p.o. zastępcy dyrektora Kancelarii Marszałka pożegnał się radny Michał Drewnicki który pozostał na zajmowanym wcześniej stanowisku rzecznika prasowego.

(PS)

Najnowsze

Co w Krakowie