Radykalne działania miasta. Będzie mniej imprez na Rynku!

– Liczne wydarzenia odwracają uwagę od zabytków architektury, zakłócają spokój spacerujących czy korzystających z oferty ogródków gastronomicznych – informuje magistrat. Na hałas i imprezy skarżą się również mieszkańcy, więc urzędnicy planują „radykalnie ograniczyć ilość imprez odbywających się na terenie historycznego centrum”.

Urzędnicy podkreślają, że mieszkańcy i goście skarżą się na nieznośny harmider, panujący w Rynku Głównym oraz w ciągu Drogi Królewskiej, zwłaszcza na ul. Floriańskiej i ul. Grodzkiej. Według nich to efekt przede wszystkim odbywających się na terenie Starego Miasta imprez oraz działalności artystów ulicznych.

Nowe dokumenty

„Nowe wykazy imprez stałych, odbywających się na placach Starego Miasta, zostaną przygotowane tak, aby były to wyłącznie wydarzenia, które mają dla Krakowa szczególne znaczenie historyczne i kulturowe. Jednocześnie dla dotychczas odbywających się imprez zaproponowane zostaną nowe lokalizacje, z wykorzystaniem innych miejskich placów, poza ścisłym centrum. Będzie to stanowiło realizację zapisów zawartych w dokumentach strategicznych, tj. zarówno w „Strategii Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030”, jak i w „Programie Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030”, co do aktywizacji innych rejonów miasta i oczekiwań mieszkańców, iż w porównaniu do Śródmieścia nie będą one „kulturalną pustynią” – informuje magistrat.

Zmiany obejmą również działalność artystów ulicznych. Funkcjonujący od kilku lat, powołany przez prezydenta Krakowa zespół ds. weryfikacji artystów ulicznych bardziej rygorystycznie niż do tej pory będzie oceniał prezentacje twórcze, opiniując pozytywnie jedynie te, przedstawiające największą wartość, mając na względzie krajobraz kulturowy Starego Miasta oraz szacunek dla jego materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

„Nie będą tolerowane działania artystyczne byle jakie i przeciętne. Artystom, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu, będą proponowane lokalizacje z wyłączeniem Rynku Głównego i Drogi Królewskiej albo poza obszarem parku kulturowego Stare Miasto” – podaje magistrat.

Tylko akustycznie

Nadal ma być egzekwowany zakaz używania przez artystów ulicznych instalacji i urządzeń nagłaśniających, przez które rozumie się wszelkie urządzenia pozwalające na wzmocnienie siły dźwięku lub wykorzystywane do odtwarzania podkładów muzycznych (mikrofony, wzmacniacze, głośniki, loopery, odtwarzacze). W praktyce dopuszczalna jest gra wyłącznie na instrumentach akustycznych.

Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie wynikające zarówno z przepisów o ochronie środowiska, jak i uchwały o parku kulturowym i może być ukarane mandatem karnym, jak również konfiskatą urządzeń lub instrumentów służących do popełnienia wykroczenia.

jk, krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie