Ranking Perspektyw: Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce

Uniwersytet Jagielloński (UJ), wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim (UW), zajął ex aequo 1. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Zdarzyło się tak po raz drugi w 18-letniej historii zestawienia. Ostatnie miejsce na podium przypadło Politechnice Warszawskiej, której miejsca ustąpił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Nasz ranking jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych dla siebie kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Najlepsze polskie uczelnie akademickie osiągnęły wskaźnik rankingowy 100 proc. UW i 99,9 proc. UJ. Zgodnie z decyzją kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,1 punktu procentowego, są klasyfikowane na tej samej pozycji.Politechnika Warszawska traci do liderów 14 punktów. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,2 proc.), Politechnika Wrocławska (82,1 proc.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (77,5 proc.), Uniwersytet Wrocławski (73,7 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (68,2 proc.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (66,4 proc.) i ex aequo Politechnika Gdańska oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (odpowiednio 65,1 i 65 proc.).

Zestawienie przygotowano w oparciu o 7 kryteriów: prestiż (14 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (20 proc.), warunki kształcenia (9 proc.), umiędzynarodowienie studiów (15 proc.), innowacyjność (9 proc.) oraz absolwenci na rynku pracy (18 proc.). UJ maksymalną liczbę punktów uzyskał w 3 z nich: prestiż akademicki, warunki kształcenia i potencjał naukowy.

W rankingu wg typów szkół wyższych najlepszą uczelnią medyczną w Polsce bezkonkurencyjny pozostaje Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, który zdystansował ośrodki akademickie z Gdańska, Warszawy, Wrocławia czy Poznania.

Po raz kolejny ogłoszony został też Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 68 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 15 przypadkach. Są to: kulturoznawstwo, filozofia, filologia polska, administracja, prawo, ochrona środowiska, biotechnologia, dietetyka, analityka medyczna, fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, farmacja i kierunek lekarski.

– Nasza pozycja wśród uczelni wyższych jest jednoznaczna. To powód do dumy i jednocześnie doskonała okazja, by podziękować wszystkim pracownikom naukowym za tę aktywność, którą wykonują, czasami w niesprzyjających okolicznościach. Nie mam tu na myśli bazy badawczej, która jest na dobrym poziome, i którą stale unowocześniamy, ale problemy administracyjne. Aby wartościowe inicjatywy zarówno badawcze, jak i dydaktyczne nie grzęzły w biurokratycznych procedurach, powołaliśmy Centrum Akademickiego Wsparcia Projektów, które pomaga naszym badaczom w procesie pozyskiwania wielomilionowych grantów i ich realizacji – mówi prof. Wojciech Nowak, rektor UJ.

Prof. Wojciech Nowak zapowiada całościową analizę wyników tegorocznego zestawienia i wyciągnięcie wniosków. Będzie to lektura nie tylko dla władz rektorskich czy dziekańskich, ale też dla wszystkich wydziałów, katedr i instytutów. Jak przyznaje, wyniki rankingu go nie zaskoczyły i są zbliżone do tych z 2016 roku.

– Mamy 15 najlepszych kierunków studiów, pozostałe zajęły drugie czy trzecie miejsca. Tu należy zastanowić się, co zrobić, by kształcić na jeszcze wyższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że w rankingu są obszary, które będą dla nas trudne do poprawy. Jako klasyczny uniwersytet nie jesteśmy w stanie konkurować w niektórych dziedzinach z uczelniami technicznymi, na przykład w liczbie zgłoszonych patentów – dodaje.

Ranking przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez b. prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W jej składzie znaleźli się m.in. prof. Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP i prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(wm)

Zobacz także