Rekordowa liczba chętnych do pełnienia ważnej funkcji przy ołtarzu

Aż 119 lektorów zgłosiło się do tegorocznej Szkoły Ceremoniarza Parafialnego, prowadzonej przez Archidiecezję Krakowską. jak informuje kuria metropolitalna, to rekordowa liczba chętnych do odbycia szkolenia i pełnienia ważnej funkcji podczas nabożeństw i uroczystości kościelnych.

Ceremoniarz nawet praktykującym katolikom kojarzy się głównie z tą osobą, która asystuje przy ołtarzu księdzu odprawiającemu mszę świętą i przewraca kartki mszału (księgi, z której kapłan odczytuje kolejne fragmenty modlitw). Ale ceremoniarz ma znacznie więcej zadań. To choćby pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw, pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz), prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej, czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia, dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii, pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich.

Aby zostać ceremoniarzem parafialnym, trzeba ukończyć odpowiedni kurs. Taki co roku organizuje Archidiecezja Krakowskla. Do tegorocznej Szkoły Ceremoniarza Parafialnego zgłosiło się 119 lektorów. To rekordowa liczba chętnych na ceremoniarza. Ks. Artur Czepiel, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, podkreśla, że 119 kandydatów to imponująca liczba, ale nie dziwi go tak duże zainteresowanie. – Bierze się ono z faktu, że ks. Ryszard Kilanowicz wraz z kadrą odpowiedzialnych ceremoniarzy przez ostatnie lata zadbał o bardzo wysoki poziom tych zajęć i warsztatów – wyjaśnia, podkreślając duży wkład pracy swojego poprzednika, który zainicjował Szkołę Ceremoniarzy Parafialnych.

„Na Szkołę Ceremoniarza składa się 10 zjazdów, 6-dniowe warsztaty liturgiczne oraz dzień skupienia i błogosławieństwo. Podczas zajęć lektorzy otrzymują kompleksową wiedzę oraz mają okazje wykorzystać ją w praktyce. Poznają i szczegółowo omawiają obrzędowość oraz porządek Eucharystii, rok liturgiczny oraz sakramenty. Osobne wykłady poświęcone są liturgii Triduum Paschalnego, które jest zwieńczeniem życia Kościoła. Mają także zajęcia z duchowości, które ukierunkowują ich na osobiste przeżywanie Mszy św. i na ich relację z Bogiem. Zaznajamiają się również z zakrystią oraz z muzyką liturgiczną. Na warsztatach wyjazdowych zdobytą wiedzę realizują praktycznie. Skupiają się także na metodyce prowadzenia zespołów liturgicznych oraz zbiórek lektorskich lub ministranckich” – informuje kuria metropolitalna.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie